Kunst

Ny kunstner udstiller på Haversdal frem til januar

Ma­ri­an­ne Kjær Niel­sen, Nibe, er op­rin­de­ligt ud­dan­net ind­ret­nings­ar­ki­tekt. PRI­VAT­FO­TO

Ma­ri­an­ne Kjær Niel­sen, Nibe, er op­rin­de­ligt ud­dan­net ind­ret­nings­ar­ki­tekt. PRI­VAT­FO­TO

HAVERSLEV:En ny kunstner har netop overtaget en del af udsmykningen af væggene på Haversdal Ældrecenter. Det er Marianne Kjær Nielsen, Nibe, der udstiller nogle af sine billeder. Hun er uddannet indretningsarkitekt fra Skolen for boligindretning i 1958, har deltaget i flere malekurser og undervist i tegning, maling og kunstforståelse på højskoler. Kunstneren arbejder mest med akvarel, men også med olie og collage. Inspirationskilden er naturen, blomster, hav, fjor, tunge strandsten og spændende træer. På Haversdal hænger der nu 34 af hendes billeder på de lange centergange, en udstilling der ifølge centerrådsformand Jens Hejlskov virkelig er et besøg værd. Marianne Kjær Nielsen har tidligere udstillet på, Vesthimmerland Kunstkreds, Galleri ”Hexeringen”, København, Den gamle mølle ”Amanda”, kapel, Sydslesvig, Axelborg, København, Nibe Rådhus, påskeudstilling, Løgstør Bio og pengeinstitutter i København og Sønderjylland samt i Kunsthuset i Ølgod. Hendes mange malerier vil hænge på Haversdal frem til midt i januar måned, hvor en ny kunstner overtager vægpladsen. Centerrådet på Haversdal har nemlig netop besluttet, at der fremover skal være to kunstnere, der udstiller på Haversdal på samme tid. De får hver især en udstillingsperiode på tre måneder inden de afløses af en ny udstiller. I øjeblikket udstiller også Ditte Jakobsen fra Haverslev nogle af sine malerier ophængt på centrets vægge.