EMNER

Ny kurs for idrætsforening en succes

Strammere økonomistyring har givet Mejlby/Haverslev KFUM's idrætsforening 75.000 kroner i overskud i 2002

HAVERSLEV:For første gang i 19 år var det ikke Alice Hejlskov, der som formand for Mejlby/Haverslev KFUM's idrætsforening skulle aflægge beretning på den årlige generalforsamling i Haverslev Hallens kantine. I stedet var det Rikke Thomasberg, der fik sin debut på talerstolen som formand. Traditionen tro var kun et fåtal i skikkelse af 25 medlemmer mødt frem for at høre årets beretning. Efter sidste års underskud på knap 31.000 kroner og en henstilling fra revisorerne om nødvendigheden af et økonomisk kursskifte for at sikre foreningens eksistens bare fem år mere havde en af de store opgaver for Rikke Thomasberg og bestyrelsen i den forgangne sæson været at rette op på den skrantende økonomi. Og indtil videre ser opgaven ud til at være løst tilfredsstillende med et underskud vendt til et aktuelt overskud på knap 75.000 kroner. - Blandt andet er opfordringen sidste år til folk om at betale deres kontingent rettidigt blevet fulgt samtidigt med, at vores medlemstal er vokset fra 150 til 190. Det har kombineret med konkrete sparetiltag og et stort arbejde med at søge støtte fra diverse puljer og fonde alt sammen været med til at styrke vores økonomi, forklarede Rikke Thomasberg. Blandt de væsentlige sparetiltag er bortfald af dækning af udgifter i forbindelse med stævner, der i sidste regnskabsperiode alene kostede foreningen 15.000 kroner. Byfesten i fjor har også givet et rekordstort overskud på 55.000 kroner, hvorimod påskeballet med Bjørn & Okay ikke har været en succes med kun 320 betalende gæster og et overskud på blot 2600 kroner. Et næsten tilsvarende beløb har 10 frivillige i foreningen tjent en enkelt nat ved at rydde op efter Nørager Idrætsforenings julefrokostbal i Sortebakkehallen i november. På hjemmesiden De bedste sportslige præstationer leverede førsteholds herrer i seniorrækken, der bleven flot nummer et i deres pulje og dermed sikrede oprykning til serie 2, mens dameseniorerne blev landsmestre ved DGI"s indendørsstævne i Ribe. Rikke Thomasberg kunne også fortælle om Haverslev bys nye fælles hjemmeside, hvor foreningen har mulighed for at placere deres aktivitetskalender samt andre relevante oplysninger for medlemmer og andre interesserede i lighed med byens øvrige foreninger. Ny bestyrelse På valg til bestyrelsen var kasserer Inge Jakobsen, Jørgen Haven og Gitte Uldal. Kun Inge Jakobsen ønskede genvalg, mens de to andre udtrådte, sidstnævnte for at danne en ny gymnastikforening i Mejlby. I den anledning modtog hun en buket blomster af formanden som tak for hendes indsats for klubben siden 1995. Valgt blev i stedet Kirsten Bach og Else Færch, mens Tove Hansen afløser Sune Sørensen, der er rejst fra området. Jørgen Haven blev i stedet 1. suppelant, mens 2. suppleantpladsen er blevet afskaffet i foreningen.