Energiselskaber

Ny lagerhal ved kraftvarmeværket

BRØNDERSLEV:Både forsyningsudvalget og økonomiudvalget går ind for, at byrådet på onsdag siger ja til en bevilling på 1,2 mio. kr. til opførelse af en lagerhal ved Brønderslev Kraftvarmeværk. På varmeværket er man i pladsnød. Både i forbindelse med den daglige drift af ledningsnettet og den daglige drift generelt, har der vist sig et stigende behov for lagerkapacitet på kraftvarmeværket. Derfor har teknisk forvaltning undersøgt mulighederne og udarbejdet forslag til placering af en lagerhal ved kraftvarmeværket. - På grund af manglende lagerkapacitet ligger indkøbte materialer i dag på lager ude i det fri, i garagerne eller under halvtage, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, påpeger formand for forsyningsudvalget Ole Lysgaard Jensen (V). - Det er en ikke særlig hensigtsmæssig opbevaringsform, ligesom varernes placering er svær at have styr og overblik på med den placering. Endvidere er det uheldigt, at forsyningsbilerne må parkeres ude i stedet for i garagerne, og at affaldscontainere må stå ude i stedet for under halvtagene. Ole Lysgaard Jensen siger, at opførelse af en ny lagerhal vil løse lagerkapacitets-problemerne, ligesom garager og halvtage vil blive frigjort til de oprindelige formål, samt til den yderligere sortering af samtlige affaldsprodukter, der udføres i forbindelse med miljøledelsessystemet på kraftvarmeværket. Kraftvarmeværket er netop blevet ISO 14.0001 og EMAS II certificeret, og det stiller større krav til blandt andet håndteringen af affald.