Lokalpolitik

Ny lagertank nødvendig

ATTRUP:I dag indstiller Teknik- og miljøudvalget i Brovst Kommune en ny lokalplan, for området omkring Attrup Rensningsanlæg, til godkendelse. Baggrunden er et ønske om at opføre en ny spildevandstank ved Attrup Rensningsanlæg, der i alt kan rumme 500 kbm, eller det der svarer til 500.000 l. beskidt vand. Tanken skal sørge for at udjævne den betydelige belastning, der er på rensningsanlægget i de tidsrum, hvor fjerkræsslagteriet Rose Poultry A/S tømmer deres store skyllekar og udleder spildevandet til rensning pål Attrup Rensningsanlæg. Med en buffertank på 500 kbm vil belastningen kunne jævnes ud over et større tidsrum, så man undgår spidsbelastning. Med forslaget til lokalplan overgår området fra land- til byzone.