Ny ledelsesstruktur på plejehjemmene

De 11 plejehjem inddeles i tre områder ledelsesmæssigt

Først var der skoler og børnehaver, og nu er turen kommet til plejehjemmene. Brønderslev Byråd har godkendt en ny struktur for plejehjems-området. Der skal kun være tre områder. Der er i dag 10 plejecentre foruden Plejecentret Kornumgaard, der drives af Danske Diakonhjem. Hver af de tre områder skal have en leder og en souschef, og så skal der være 11 afdelingsledere. Der foreslås tre områder. Det ene center består af Tonnishave i Asaa og Margrethelund i Dronninglund med i alt 93 beboere. Der er 103 ansatte. Det andet område består af Stengården i Hjallerup, Hellevadlund i Klokkerholm, Elmehøj i Ø. Brønderslev og Rosengården i Jerslev. Der er i alt 88 beboere og 84 ansatte. Endelig bliver det tredje område det ny plejecentre midt i Brønderslev, Plejecentret Valdemarsgade og Stenumgaard i Stenum med 106 beboere og 102 ansatte. Peer Thisted (S), der er formand for ældreomsorgsudvalget, siger, at den ny struktur passer godt sammen med strukturen på distriksplan i hjemmeplejen. Ifølge Peer Thisted er der en mer-udgift på 300.000 kr. ved den ny struktur, men det opvejes af, at en stilling som nattevagt nedlægges. Karl Emil Nielsen (DF) sagde, at nogle kommuner går den modsatte vej. Karl Emil Nielsen sagde videre, at han er bekymret for, at det ikke kommer til at fungere. Karsten Frederiksen (K): - Jeg vil ikke være med til at fyre en nattevagt, for i stedet at bruge pengene på ledere. -Det er da heller ikke normal S-SF politik, konkluderede han. Mikael Klitgaard (V) pegede på, at der med den nuværende struktur er ting, det er svært at nå. Ifølge hvad det er oplyst, bliver ledelsen med den ny struktur mindre sårbar. Områdelederen frigøres fra den daglige drift, og vil sammen med souschefen sikre det fulde perspektiv over området til gavn for beboere og personale. Det sikres, at der bliver plads til nye initiativer. Der vil fortsat være en leder på de enkelte centre via en afdelingsleder. Det er meget vigtigt i forhold til det daglige arbejde med beboere og pårørende. Og så vil det være muligt at overholde medarbejdernes overenskomstmæssige krav om MUS-samtaler. En følge af den ny struktur er, at der bliver bedre pleje hos den enkelte beboer - både i forhold til hvordan plejen planlægges I og med, at der er en leder på hver center, er der en kort beslutningsproces. Den ny ledelsesstruktur vil også få betydning for beboerne. Den il medføre en forbedret pleje hos den enkelte beboer både i forhold til, hvordan pleje planlægges og til den faglige kvalitet i udførelsen af plejen. Beboerne bliver ikke direkte berørt af strukturændringen. Da der på hvert center er en afdelingsleder , hvis primære fokus vil være beboere og personale, vil beboerne opleve, at tilstedeværelsen af en leder bliver mere synlig. Det betyder, at der er beslutningsmæssige kompetencer helt tæt på beboeren, hvilket gør, at tvivlspørgsmål beboerens situation hurtigt kan løses. For den ny struktur stemte 25, mens Karsten Frederiksen (K) og Karl Emil Nielsen (DF) stemte imod.