Børnepasning

Ny leder af dagplejen i Thy og på Hannæs

Sette Damsgaard, der kommer fra en stilling som børnehaveleder i Tilsted, har nu ansvaret for dagplejen i Thisted Kommune.

logo til En gæst og en test-puljen.

logo til En gæst og en test-puljen.

- Jeg synes, det er en spændende udfordring at være med til at udvikle et pædagogisk miljø på et pasningsområde, som så stor en del af borgerne vælger. Sådan siger Sette Damsgaard om baggrunden for, at hun har søgt og fået jobbet som dagplejeleder i Thisted Kommune. Dagplejen i Thisted Kommune beskæftiger ti dagplejepædagoger, der fører tilsyn med 210 kommunale dagplejere, og dertil kommer 30 private dagplejere og puljeordninger samt 20 privatansatte "ung pige i huset" og otte private børnehaver. - Mit job er at sikre rammerne for, at vi har et godt og pædagogisk udviklende dagtilbud til forældrene, siger Sette Damsgaard. Det betyder, at pasningen lever op til loven og den sammenhængende børnepolitik i Thisted Kommune og intentionen om, at også dagplejerne medvirker i det tværfaglige og forebyggende samarbejde omkring børn med særlige behov. Derfor er grundkurser og efteruddannelse også væsentlige elementer børne- og ungeafdelingens tilbud til egnens dagplejere. Sette Damsgaard har i mange år været leder af en døgninstitution for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, før hun for tre år siden blev leder af børnehaven Kathøj i Tilsted.