Skolevæsen

Ny leder af den lille, frie skole i Birkelse

Henrik Lund skulle egentlig bare have hjulpet Vedsted Friskole midlertidigt tilbage i 2000...

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Henrik Lund er fra i dag ny leder af Vedsted Friskole. foto: michael koch

BIRKELSE:Det skulle have været en midlertidig ordning, da Henrik Lund i februar 2000 først trådte ind ad døren hos Vedsted Friskole i Birkelse. Hans svigerfar Poul Pedersen - tidligere elev på skolen og senere lærer og friskoleleder samme sted - spurgte, om ikke Henrik Lund kunne hjælpe lidt til. En musiklærer havde sagt op, så der var brug for hjælp indtil sommerferien. For Henrik Lund betød det, at han kiggede forbi en gang om ugen. Og så var han solgt. - På det tidspunkt manglede jeg arbejde, og jeg syntes, det var utrolig spændende. Så efter sommerferien overtog jeg jobbet som musiklærer, fortæller Henrik Lund. Senere samme år blev han souschef, og nu har han i en alder af 35 år afløst Hanna Christensen som skolens leder, efter at hun har ønsket at gå på efterløn. Respekt for rødderne Dagen i dag, 1. august, er officielt hans første arbejdsdag som friskoleleder. Det er dog ikke ensbetydende med, at der nu sker en masse store forandringer på den 114 år gamle skole. Det ville ikke være i skolens ånd. - Jeg skal ikke op på en piedestal og til at bestemme en hel masse. Den daglige ledelse er fortsat i klasserne, og lærerne tegner skolen i dagligdagen. Alle beslutninger af pædagogisk art er lærergruppebeslutninger, siger Henrik Lund. Han er utrolig glad for, at Lasse Thorup Andersen har sagt ja til at blive ny souschef. - Lasse kom hertil som nyuddannet lærer i 2003, og han er en respekteret og dygtig lærer. Jeg har stor tillid til vores samarbejde, siger Henrik Lund. Det er ikke uden grund, at han vælger en souschef, som kender skolen i forvejen. Der hersker en særlig ånd på skolen, som man først rigtig lærer at kende ved at have sin daglige gang der. Synet på, hvordan børnene skal undervises og udvikle sig er markant anderledes fra en almindelig folkeskole. Rødderne som en grundtvig-koldsk friskole glemmes ikke. Fortællingen er i fokus, og det samme er de kreative fag. Friskolen har sin egen musik- og billedskolen, som flittigt bliver benyttet. Dertil kommer et menneskesyn, hvor eleverne ikke sættes i bås men skal udvikle sig og tro på egne muligheder. Den mest synlige forskel på Vedsted Friskole og en almindelig folkeskole er således, at friskolen er helt uden karakterer og prøver. - I disse tider gør folkeskolen så meget ud af at måle og veje eleverne. Men tests af eleverne er fuldstændig ubrugelige. Vi ved jo godt, hvad eleverne kan, og det gør de også selv. Man bliver heller ikke rask af at få målt sin temperatur, som Henrik Lund udtrykker det. Eleverne skal bevare deres naturlige nysgerrighed, hvilket er Henrik Lunds opskrift på at undgå skoletræthed. - Det skal være sjovt at gå i skole, erklærer han. Selvfølgelig skal eleverne lære en masse fagligt. Men friskolen vil gerne mere end det. Der skal fokuseres på dannelsen af det enkelte menneske. Respekt for hver enkelt - En af de ting, der optog mig meget, da jeg begyndte her, var respekten mellem børnene. - Vi har i omegnen af 140 elever, og der er hverken overvægt af de meget velbegavede eller svage. De er meget forskellige. Alligevel er der ingen fløje, og alle bliver behandlet pænt. - Jeg fornemmede også, at alle ser hinandens kvaliteter. Vi har rammerne til at have en mobbefri skole, siger Henrik Lund. Når skoletiden er omme, får eleverne afgangsbeviser, ikke eksamensbeviser. I stedet for et tal, som efter skolens mening alligevel ikke siger ret meget, skrives der en masse om hver enkelt elev. Og det gælder for alle fag, så et afgangsbevis er typisk otte sider beskrivelse af eleven. Det kan lade sig gøre, fordi friskolen holder på princippet om, at eleverne undervises i små enheder, forklarer Henrik Lund. Der er kun op til 18 elever på én årgang. Så selvom eleverne kan gå der til og med 10. klassetrin, er det stadig en lille, overskuelig verden, hvor alle kender alle.