Ny leder af stordyrshospital

JOBSKIFTE:Hans Henrik Dietz tiltræder 1. marts 2009 som institutleder for Institut for Produktionsdyr og Heste ved LIFE - Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Ansættelsen skal bl.a. bidrage til at sikre, at landets veterinæruddannelse inden for områderne produktionsdyr og heste også i fremtiden vil være stærkt forskningsbaseret og dermed sikre, at vi også i fremtiden kan dyrlægebetjene dyreejerne på et meget højt fagligt niveau.