Ny leder samler trådene

Rudolf Steinerskolen har for første gang fået en egentlig leder

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nyansat leder af Rudolf Steinerskolen, Jens Peter Laursen sammen med to elever, Tanja Andreasen og Thabi Nicolaisen.Foto Hans Ravn

HJØRRING:Lærer de andet end at male og slå på tromme? Det er den slags fordomme, som den nye leder på Rudolf Steinerskolen i Hjørring, Jens Peter Lauersen skal forsøge at mane i jorden og gøre skolen mere synlig i byen. I foråret var det for alvor ved at ringe ud for skolen, der oplevede an stor afgang af elever. - Vi var meget tæt på at lukke, men så besluttede vi, at det skal vi ikke, fortæller Niels Stehr, der har været lærer på skolen i 20 år. Dels var der stor naturlig afgang af elever, men en del valgte også at forlade skolen, fordi de savnede styring og en samlende person, der har overblik over de bolde, der er i luften. Hidtil har der være en form for kollektiv ledelse, og man var ved at drukne i de stigende administrative krav, som staten stiller til friskoler. - Og så bredte der sig en bekymringsenergi blandt elever og forældre på skolen. Bekymring over, om eleverne nu lærer nok, siger Niels Stehr. På et år er elevtallet dalet fra 48 til de nuværende 30. Den nyansatte leder, der helt usædvanlig ikke er uddannet i Rudolf Steiners pædagogik og metoder, skal forsøge at rette skuden op. 31-årige Jens Peter Lauersen, der er uddannet cand. mag i engelsk og kommunikation har selv en søn i Rudolf Steiner børnehaven og var i foråret involveret i forældrebestyrelsen, da stillingen som leder af skolen blev slået op. - Det tændte mig, at der var en stor vilje og stort engagement blandt mange nye forældre. Men initiativerne blev ikke effektueret fordi der manglede en tovholder. Det er den funktion jeg får nu, siger Jens Peter Laursen, der understreger, at han ikke skal blande sig i skolens pædagogik. - Jeg skal lægge en linie i det øvrige skoleliv og sørge for at vi bliver mere synlige i byen, siger Jens Peter Laursen. Målet er naturligvis at skaffe flere elever og tilbyde et velfungerende alternativ til det offentlig skolevæsen. - Det vigtigste argument for at vælge Rudolf Steinerskolen er, at det er en lille skole, hvor barnet er synligt, alle kender alle og så får man samtidig kvalificeret undervisning, siger Jens Peter Lauersen. En af metoderne til at sikre elevtilgangen er at sikre fødekæden. Rudolf Steiner har i forvejen en selvstændig børnehave med 19 børn, og nu arbejdes der på at etablere en vuggestue ved siden af. Det vil skabe en helhed og samtidig tilføre Hjørring endnu en vuggestue, som der er efterspørgsel efter, mener Jens Peter Lauersen.