Ny licitation på Musikkens Hus

AALBORG:Styregruppen bag Musikkens Hus skal i de kommende uger forhandle med arkitektfirmaet Coop Himmelb(l)au om, hvordan huset kan skrues sammen, så det kan bygges for den halve milliard, som bygherrerne har til rådighed. Dermed er den første licitation på bygningen af selve råhuset som ventet annulleret, og i løbet af nogle måneder vil der blive holdt en ny licitation på grundlag af omprojekteringen. Ifølge informationschef Claus Jacobsen bliver projektet ikke forsinket ud over den tidsramme, der allerede er meldt ud. Det vil sige seks-otte måneder. På trods af forsinkelsen håber man fortsat at kunne disponere over 29 millioner kroner, som er tildelt i EU-støtte til byggeriet. Betingelsen er, at den del af byggeriet, som støtten gives til, skal stå færdig 30. juni 2007. De to bygherrer - Fonden Musikkens Hus i Nordjylland og Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger - lover, at der ikke bliver slækket på de arkitektoniske og funktionelle krav, ligesom huset fortsat vil komme til at ligne det oprindelige vinderprojekt. Over for dét står, at direktøren for Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Lars Ole Hansen tidligere har erkendt, at især facaden har vist sig at være meget dyrere end ventet at bygge, og dermed bliver det næppe muligt at skrælle over 100 millioner kroner af projektet uden at ændre på facaden og dermed husets udseende. Udmeldingen fra styregruppen må tages som udtryk for, at det ikke har været muligt at finde flere penge til at bygge musikhuset, og de næste måneder vil vise, om det kan lykkes de danske bygherrer at få det østrigske arkitektfirma til at skrue et projekt sammen, som passer til pengene.