Lokalpolitik

Ny Limfjordsforbindelse splitter kommunerne

Tredje Limfjordsforbindelse giver splittelse både i Vendsyssel og i Himmerland

Udviklingen for trafikken over Limfjorden følger nøje prognoserne. Men de nordjyske kommuner har vidt forskellige bud på, hvor en ny forbindelse skal være. ARKIVFOTO

Udviklingen for trafikken over Limfjorden følger nøje prognoserne. Men de nordjyske kommuner har vidt forskellige bud på, hvor en ny forbindelse skal være. ARKIVFOTO

NORDJYLLAND:De nordjyske kommuner ser vidt forskelligt på planerne om en ny Limfjordsforbindelse. Således ser den ny Jammerbugt Kommune store fordele ved en linje over Egholm. Det er nabokommunen Brønderslev-Dronninglund slet ikke med på. Her foreslår man en østforbindelse, som i øvrigt også er den løsning, som den nuværende Hadsund Kommune peger på. I forbindelse med planlægningsarbejdet for en tredje Limfjordsforbindelse skal der laves en særlig vurdering af de miljømæssige virkninger af projektet. Det er en såkaldt VVM-redegørelse, der skal laves, og den har netop været ude til offentlig høring. Oprindelig var det amtets opfattelse, at der kun var brug for, at der blev lavet en miljøvurdering. Med henblik på det var der en offentlighedsfase i marts og april. Den første offentlighedsfase gav knap 50 henvendelser med kommentarer til planerne. I den anden offentlighedsfase, der netop er slut, er der kommet yderligere 17 kommentarer. - Flere af forslagene går på at flytte linjeføringen. Der er forslag, som flytter forbindelsen længere mod vest end Egholm-linjen, ligesom der også er forslag, der bringer linjeføringen øst for den nuværende tunnel. Nu får amtets økonomiudvalg inden sommerferien sagen til behandling, og i efteråret kommer der en offentlighedsfase om VVM-redegørelsen, siger projektleder Svend Tøfting, Nordjyllands Amt. Han tilføjer, at det materiale, der blev lavet op til debatten for tre år siden, har vist sig at holde meget godt. - For trafikudviklingen havde vi lavet tre prognoser. En sagde, at der ville komme en stigning i trafikken på 1,5 procent, en anden 2,0 procent og endelig en der sagde 2,5 procent. Resultatet har været, at der, siden materialet blev lavet, har været en årlig stigning på to procent, siger Svend Tøfting. Blandt de kommuner, der har kommenteret amtets oplæg, er også Thisted Kommune, der næste år bliver en del af den nordjyske region. Den kortfattede bemærkning er, at man ikke har kommentarer til debatoplægget. Den ny Jammerbugt Kommune har til gengæld en lang række kommentarer. Bl.a. henviser kommunen til, at de fire kommuner ved Jammerbugt for tre år siden sammen med Nibe, Støvring, Løgstør, Nørager, Aars og Farsø fandt, at en motorvej over Egholm var den optimale løsning. Egholm-linjen vil formindske køretiden til Han Herred og Vestvendsyssel. - Vi håber, at en vestlig forbindelse vil flytte fokus længere mod vest og knytte Han Herred, men også Thy og Mors tættere på landsdelscentret Aalborg, hedder der i kommentaren fra Jammerbugt Kommune. Brønderslev-Dronninglund Kommune anbefaler en østforbindelse: - Den løsning giver kommunerne i Vendsyssel de bedste vilkår for fremtiden med hensyn til erhverv, turisme, bosætning og handel, hedder det fra Brønderslev-Dronninglund Kommune. - Fra Hadsund Kommune er vi først og fremmest interesseret i, at transporttiden dels til Aalborg Lufthavn, dels til Vendsyssel i øvrigt begrænses mest muligt, hedder det i kommentaren fra Hadsund Kommunes økonomiudvalg. Både Dall Menighedsråd og Aalborg Stiftsøvrighed peger på, at motorvejstilkørslen vil få uheldige konsekvenser for omgivelserne omkring Dall Kirke. Her bliver oplægget til politikerne, at der bliver lavet en løsning, der er mere skånsom over for Dall Kirke.