Trafikpolitik

Ny Limfjordsforbindelseafgørende for udvikling

Borgmestre vil have vejudbygning med i udviklingsplan

AALBORG:Etablering af en tredje Limfordsforbindelse er helt afgørende for udviklingen i Nordjylland. Og det skal vel at mærke være med den vestlige linjeføring, der tidligere både i amtsrådet og Aalborg Byråd har været flertal for, påpeger Brovst Kommunes borgmester Mogens Gade (V). - Den vestlige linjeføring vil få stor betydning for erhvervsudviklingen. Bliver den etableret, kommer den ny Jammerbugt Kommune til nærmest at ligge i Aalborgs baghave, vurderer Mogens Gade. Han mener, at en udbygning af vejforbindelsen mellem Thisted og Aalborg vil være vigtig. Han deltog i går amtets konference om en regional udviklingsplan. På mødet talte også direktør Peter Finnerup, Oticon - der kom med et oplæg til debat - for betydningen af en udbygning af trafiknettet. Det synspunkt kan Mariagers borgmesters, Erik Kirkegaard Mikkelsen (K), godt følge. I dag hører Mariager Kommune til Århus Amt, men i fremtiden bliver en stor del af kommunen en del af MariagerFjord Kommune i den nordjyske region. - Det er behov for en ny vej mellem Hobro og Mariager. I det hele taget tror jeg, at en udbygning af infrastrukturen vil være vigtig for erhvervslivet, siger Erik Kirkegaard Mikkelsen. Tidligere trafikminister Bjørn Westh (S), der er medlem af Viborg Amtsråd, kom under debatten om udviklingsplanen også ind på trafikspørgsmålet. Han henviste, at i udkastet til udviklingsplan hedder det, at jernbanestandarden fra Hobro og nordpå bør op på niveau med standarden på hovedbanenettet i resten af landet. - Det er for ynkeligt. Sig, at regionen skal kobles på det europæiske jernbanenet, lød det fra Bjørn Westh. Han henviste også til spørgsmålet om, hvorvidt etablering af en forbindelse over Femern Bælt vil stille Nordjylland dårligere i forhold til resten af landet. Til det bemærkede amtsborgmester Orla Hav (S) med henvisning til de diskussioner og den kritik, udbygningen af motorvejsnettet i Nordjylland ofte har givet i andre dele af landet, at Bjørn Westh nærmest skulle takkes for at skose regionen for ikke at være ambitiøs nok på trafikområdet. Støvrings borgmester Anny Winther (V) mente, at oplægget bar præg af det oplæg til regionplan, som amtet arbejder med. Efter hendes opfattelse burde udgangspunktet i højere grad have været taget i de kommuner, der bliver grundlaget for strukturreformen. Hun opfordrede i øvrigt til, at i stedet for at planen på traditionel vis kommer til høring i kommunerne, så burde der i højere grad skabes en dialog. - Der er ikke tale om en facitliste, men et debatoplæg, understregede Orla Hav. Han tilføjede: - Det kan godt være, at vi får den mindste region. Men så må vi være hurtige og kloge. Udfordringerne er store. Vi står ikke blot over for globaliseringen. Man kan også frygte, at vækstraterne for de forskellige dele af landet bliver forskellig.