Overenskomster

Ny løn giver frustrationer hos både ledelse og ansatte

København, torsdag /ritzau/ Lønsystemet hos de omkring 650.000 ansatte i amter og kommuner vækker frustration hos både de ansatte og deres arbejdsgivere. Det viser en dugfrisk evaluering af lønsystemet Ny Løn, der delvist blev indført i 1998 og siden kom til at omfatte alle ansatte i amter og kommuner. Den viser, at lønsystemet opfattes meget negativt af de ansatte og deres tillidsrepræsentanter, mens der er mere plads til begejstring for lønsystemet hos arbejdsgiverne. I begyndelsen var der stor fælles begejstring og entusiasme over for lønformen hos begge parter, men efterhånden som forventningerne viste sig at være uindfriede, vendte billedet. I dag er billedet præget af stigende frustrationer hos parterne, primært på grund af, at der er for få penge til fordeling, og at det medfører en meget stor arbejdsmængde at fordele de få kroner og øre til de ansatte på området. Sådan lyder en af konklusionerne i evalueringen, der fylder fire bøger og går i dybden med lønsystemet i perioden fra 1998-2001. Lønsystemet har medført, at der ikke længere er automatiske lønstigninger til de ansatte efter anciennitet. I stedet er der fastsat en grundløn med tillæg for blandt andet kvalifikationer og resultater. Samtidig er en del af de aftalte lønstigninger i amter og kommuner afsat til lokal fordeling ved forhandlinger mellem arbejdsgiveren og tillidsmanden på den enkelte arbejdsplads. Ved de seneste overenskomstforhandlinger i år blev der afsat 1,87 procent af den samlede lønsum i amter og kommuner til lokal fordeling. En af forfatterne bag evalueringen - arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen - konkluderer dog, at i stedet for den forventede friere løndannelse som en konsekvens af lønsystemet, er lønningerne i det nye lønsystem lige så stramt reguleret som tidligere. - Vi har ikke set, at der er sket et egentligt brud med det gamle lønsystem, efter Ny Løn blev indført. Den mest grundlæggende forandring for både ledere og tillidsfolk er, at de rent faktisk er blevet budgetansvarlige. De har fået en slags økonomisk spændetrøje presset ned over sig - puljetyranniet er tilbage, sagde Flemming Ibsen ved præsentationen af evalueringen i København torsdag. Arbejdsmarkedsforskeren understreger, at dagens billede er, at man i kommunerne i dag regner sig frem til, hvad der er af kroner og øre til lønstigninger til de ansatte, og så gør fordeler man dem. - Og det er der ikke meget fri løndannelse i. Desuden er det uden for aftalesystemets rækkevidde, hvis man lokalt i kommunerne vælger en lavere lønpulje end egentlig aftalt ved de generelle overenskomstforhandlinger. Og det skaber store frustrationer, siger Flemming Ibsen. Hos de ansattes paraplyorganisation ved overenskomstforhandlingerne, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, KTO, er der ikke umiddelbar begejstring at spore. Her henviser man blandt andet til de tre kommuner i landet, der har aflyst lønstigninger hos de ansatte under henvisning til, at kommunens kasse er tom. Det er sket til trods for, at det er aftalt centralt ved de seneste overenskomstforhandlinger, hvor mange penge, der lokalt skal fordeles til de ansatte. - Ny Løn fungerer kun, hvis der bruges penge. De aktuelle eksempler fra Albertslund, Kolding og Rudkøbing viser, at der ikke er fælles fodslag på arbejdsgiversiden i forhold til at ville udmønte Ny Løn. Det skal KL og Amtsrådsforeningen få styr på, ellers mister lønmodtagerne fuldstændig tillid til systemet, sagde KTO-formand Connie Kruckow i en kommentar til evalueringen. I KL er man opmærksom på ovenstående problematik, alligevel ønsker man endnu flere penge afsat til lønsystemet end i dag, for at det skal fungere optimalt. - Jeg har stadig det synspunkt, at der skal flere ressourcer til Ny Løn. Det synspunkt er blevet bekræftet af evalueringen, og det kommer til at stå stærkere på baggrund af denne evaluering, sagde formanden for KL's Løn- og Personaleudvalg, borgmester Kjeld Hansen (S) fra Herlev. Både arbejdsgivere og lønmodtagere er trods deres umiddelbare uenigheder enige om, at de frem til næste runde af overenskomstforhandlingerne om tre år skal have strammet det nu efterhånden gamle lønsystem Ny Løn op. Evalueringen er lavet af Kommunernes Landsforening, KL, Amtsrådsforeningen, KTO, samt København og Frederiksberg kommuner. /ritzau/