Overenskomster

Ny løn har ikke øget løngab

København, onsdag /ritzau/ Det er en myte, at mænd scorer den største gevinst, når der forhandles løn under det ny lønsystem i kommunerne. Løngabet mellem mænd og kvinder er ikke vokset, siden kommunerne for fem år siden indførte ny løn. Det dokumenteres af en opgørelse, som nyhedsmagasinet Danske Kommuner har lavet på baggrund af de nyeste tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. Ny løn er et lønsystem, som består af grundløn og tillæg for kvalifikationer, funktioner og resultater. Det blev indført i landets kommuner i 1998 og har lige siden været genstand for en heftig debat. Ny løn har blandt andet været kritiseret for at tilgodese mandlige kvalifikationer og derved øge lønforskellen mellem kønnene. Kigger man udelukkende på løntillæg, er det da også mændene, der putter mest i lønposen, men det opvejes for de fleste faggrupper af en stigning i grundlønnen for kvinderne. Lønstatistikken fra kommunerne viser, at mænds og kvinders lønudvikling har fulgtes pænt ad siden 1998. - Det giver ikke mening kun at kigge på tillæggene og på den baggrund konkludere, at mændene har fået mest. Man kan med lige så god ret konkludere, at man fra centralt hold har favoriseret kvinderne i forbindelse med lønstigninger på grundlønnen, siger chefkonsulent Henrik Faber Andersen fra Det Fælleskommunale Løndatakontor. Faglig sekretær Steen V. Kristensen fra HK/Kommunal, der organiserer 70.000 ansatte i landets kommuner, er enig. - Ny løn har kun haft marginal indflydelse på lønforskellen mellem mænd og kvinder. Det vil være ren talmanipulation kun at kigge på tillæggene. I mange tilfælde er det tilfældigheder, som afgør, om man får et tillæg eller en grundlønsforbedring. Og ofte vil det ene opveje det andet, siger Steen K. Christensen. Ser man på det gennemsnitlige løntal for mænd og kvinder i kommunerne, er mændene dog stadig klart lønførende med 27.468 kroner om måneden mod 23.733 kroner for kvinder. Forskellen varierer meget fra faggruppe til faggruppe. Steen V. Kristensen mener, at løngabet først og fremmest skal forklares med forskellige karrieremønstre hos mænd og kvinder. - Hvis vi bare kigger på vores egne medlemmer inden for kontor og edb, er to tredjedele af mændene ansat som specialister eller ledere, mens det kun gælder en tredjedel af kvinderne. Og den tendens har ny løn så heller ikke formået at ændre på, hvis man nu skal vende tingene lidt på hovedet, siger Steen V. Kristensen. /ritzau/