- Ny Løn kørt ind på forkert spor

- Politikerne er på kollisionskurs, siger HK-formand

AALBORG:- Politikerne har kørt Ny Løn ind på et forkert spor, og i øjeblikket er de på direkte kollisionskurs. Tempoet øges, når også embedsmænd fyrer ekstra op under kedlerne. Det sagde formanden for HK Kommunal Aalborg, Ivan Ziegler, i sin beretning på kommunalsektorens generalforsamling, der med 600 deltagere blev holdt i Aalborg Kongres & Kultur Center i aftes. Han gav klart udtryk for, at måden, som politikerne forvalter det nye lønsystem på, vækker forargelse blandt medarbejderne. Han henviste blandt andet til det faktum, at der i overenskomsten står, at der som minimum skal være en pulje på 0,5 procent af lønsummen til lønforhøjelser. Selv om der intet loft er, bruger politikerne rask væk dette minimum som en maksimumramme. - Et helt grotesk eksempel finder vi på rådhuset i Nibe. Nibe Kommune beslutter at udlicitere skatteopgaverne til Aalborg Kommune. Det resulterer i, at kommunen flytter sine skattefolk til Aalborg. De kolleger, der skal flytte til Aalborg, får et helt fortjent "flyttetillæg", oplyste Ivan Ziegler, der finder det helt i overensstemmelse med principperne i Ny Løn. Fortsættelsen finder han derimod horribel: - Derefter meddeler kommunaldirektøren nemlig det tilbageblevne personale på Nibe Rådhus, at de godt kan glemme alt om Ny Løn, for nu er hele puljen brugt! - Den slags er ikke blot demotiverende, det er direkte ødelæggende. Medarbejdere, der løser opgaver, som udløser tillæg, må kigge i vejviseren efter dem, og dermed får de ikke den løn, de fortjener, påpegede Ivan Ziegler i beretningen. Det offentliges økonomiske begrænsninger betyder også, at grundlønningerne ikke får et tiltrængt løft. Et faktum, som formanden finder dybt skuffende. - Jeg ønsker mig også langt større velvilje og mod, når tillidsrepræsentanterne skal honoreres for deres indsats. De forhandler ufortrødent og ihærdigt, og de gør det så godt, at vi heldigvis også ser eksempler, der giver en vis optimisme, sagde Ivan Ziegler. En forhandling med amtet omkring lægesekretærerne har således resulteret i, at alle lægesekretærer stiger to løntrin, ligesom lederne i Pandrup Kommune rykker et løntrin op. - Men ellers hører det med til miseren, at amter og kommuner er underlagt en stram, økonomisk styring fra regeringens side. Dens bud på finansieringen af ikke blot skattestop, men også skattelettelser, er meget luftigt. Det er grotesk, hvis amter og kommuner tvinges ud i nye sparerunder i en tid, hvor ledigheden stiger, og der allerede er forsvundet 32.000 arbejdspladser, sagde Ivan Ziegler, der frygter et nyt korstog mod offentlige arbejdspladser.

Breaking
Dalle Valle i Aalborg konkurs
Luk