Ny lokal chef for hjemmeværnet

52-årige Thomas Bjørnbak har fra årsskiftet overtaget ansvaret fra Jan Johansen.

Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, som her ses i en pansret mandskabsvogn under tjeneste i Irak, er ny chef for Hjemmeværnsdistrikt Aalborg.

Oberstløjtnant Thomas Bjørnbak, som her ses i en pansret mandskabsvogn under tjeneste i Irak, er ny chef for Hjemmeværnsdistrikt Aalborg.

Hjemmeværnsdistrikt Aalborg har fået ny chef fra årsskiftet. Det er den 52-årige Thomas Bjørnbak, som samtidig er udnævnt til oberstløjtnant. Den nye distriktschef har i dag været på plads i sin stilling i en uge, efter at han de første arbejdsdage dels blev fremstillet på Kastellet i København for Hjemmeværnets øverste chef, dels dagen efter var til nytårskur hos dronningen. Men også i Aalborg har Thomas Bjørnbak haft en utraditionel arbejdsuge. I fredags havde han ved den fælles nytårsparole for den nordjyske hjemmeværnsregion lejlighed til at se sine tætteste samarbejdspartnere, og tirsdag var han på visit hos chefen på Flyvestation Aalborg, oberst Ole Ryberg. En slags høflighedsvisit, fordi hjemmeværnschefen faktisk som indbyder til Hjemmeværnets traditionelle nytårsgudstjeneste i Budolfi Kirke torsdag aften, har inviteret netop obersten som gæsteprædikant. Thomas Bjørnbak, der kommer til Aalborg efter en måned hos Hærens Operative Kommando, begyndte sin militære karriere som rekrut på det daværende Nørrejyske Artilleri Regiment på Skive Kaserne, hvor han også gjorde tjeneste som sergent og officer, inden han kom til det daværende Jyske Divisions hovedkvarter i Fredericia. Undervejs har han gjort tjeneste herhjemme i NATO-hovedkvarteret i Karup og tidligere også i HOK. han fik sin generalstabsuddannelse i England i 1997-1998, og Thomas Bjørnbak har flere gange gjort tjeneste i udlandet. Først i 2003-2004 med det første NATO-hold i Afghanistan og siden - med mellemstation i 2005 på HMAK i Hjørring - som stedfortrædende stabschef i Irak, hvor han var tredje kommanderende for den danske bataljon i Basra i 2006-2007. Endelig har den nye hjemmeværnschef gjort tjeneste ved US Central Command i Florida, USA, inden han kom tilbage til Danmark ved udgangen af november. Thomas Bjørnbak, der har base og familie i nærheden af Randers, overtager formelt stillingen efter major Jan Johansen, der reelt fratrådte i Aalborg 1. december 2007, og som efter et halvt års tjeneste i Irak er flyttet til Hjemmeværnskommandoen i København. reelt træder den nye chef ind efter Hjemmeværnsdistrikt Aalborgs næstkommanderende, kaptajn Henrik Nørgaard, der har bestridt posten de seneste 13 måneder. Hjemmeværnsdistrikt Aalborg dækker geografisk på begge sider af Limfjorden fra Brovst til Hals og fra Nibe til Sejlflod, og består af 1800 frivillige hjemmeværnsfolk i ni kompagnier.