Lokalpolitik

Ny lokal frontfigur hos Venstre

Niels Juel Nielsen nyvalgt formand for kommuneforening

NØRAGER:Efter at Aase Bøgh har været formand for kommuneforeningen Venstre i Nørager de sidste to år, har hun nu måttet overlade posten til gårdejer Niels Juel Nielsen, Haverslev. Det skete ved en direkte afstemning på den ordinære generalforsamling i Ravnkilde Forsamlingshus, hvor 49 af foreningens 256 medlemmer deltog. Niels Juel Nielsen fik 31 stemmer, mens Aase Bøgh fik 17 og en enkelt stemme var blank. Inden det kom så langt, havde den tredje kandidat til posten, Kaj Møller Kristnesen, Kgs. Tisted, trukket sig. - Der er ikke noget unaturligt i at jeg stillede op til formandsposten som modkandidat til Aase Bøgh, det samme gjorde jeg for et år siden. Personligt synes jeg også, at en afstemning om posten er en god ide, efter at vi for et år siden nedlagde de fire vælgerforeninger og indførte en ny struktur i Venstre, påpeger Niels Juel Nielsen. Bestyrelsespost kvittet Aase Bøgh har været med i Venstres lokale organisation i flere år, men nu er det slut. For som konsekvens af at hun blev vippet af formandspsoten trak hun sig på generalforsamlingen også helt ud af den syv mand store bestyrelse for kommuneforeningen. - Opbakningen fra baglandet ved afstemningen er måske kommet bag på Aase Bøgh, jeg ved det ikke. Umiddelbart kan jeg ikke pege på en egentlig årsag til den aktuelle generationsskiftet i bestyrelsen, selv om vi selvfølgelig det sidste års tid har haft diskutioner om mulighederne med den nye sammenbygningsstruktur for Venstre i Nørager som erstatning for de fire gamle vælgerforeninger, understreger den nye formand. Han afviser, at rokaden har rod i et efterspil for kommunalreformen og Nørager Kommunes fremtidige placering på det Himmerlandske landkort. - Vi har nemlig alle i bestyrelsen været enige om at pege på en alliance med Vesthimmerland, og set i bakspejlet må vi erkende ikke at have været gode nok til at markedsføre vores budskab, erklærer Niels JuelNielsen. Bestyrelsesposter besat Som næstformand i bestyrelsen blev valgt Kaj Møller Kristensen, Kgs. Tisted. De fem øvrige i den syv mand store bestyrelse erMorten Nielsen, Ravnkilde, Jens Peter Jensen, Kjemtrup, Karsten Mikkelsen, Stenild, Anders Bak, Fyrkilde og Solveig Værum, Fyrkilde. De to sidstnævnte afløser Aase Bøgh og SussieThulstrup Jensen i bestyrelsen. Uden for bestyrelsen er Irma Jensen, Rørbæk, valgt som sekretær, Jytte Elkjær, Mejlby, som kasserer og Anders Koch, Vøvelholm, for LOF. Måske ind i lokalpolitik Niels Juel Nielsen har endnu ikke besluttet helt, om han vil opstille til kommunalvalget i november for Rebild Kommune. - I første omgang vil jeg koncentrere mig fuldt ud om min nye formandspost og bruge min energi på det i lighed med andre tillidsposter, jeg har bestridt. Og reelt er det jo ikke mig selv, der bestemmer mit eventuelle kandidatur, men andre. Men alt dette vil blive afklaret ved de planlagte valg- og opstillingsmøder i maj juni, pointerer Niels Juel Nielsen.