Hals

Ny lokalformand i Røde Kors

HALS: Efter ni år som formand for lokalafdelingen af Dansk Røde Kors har Sigrid Hansen, Hou, valgt at videreføre sit arbejde for den gode sag som menigt medlem af bestyrelsen. Hun afløses på posten af Jane Hangstrup, Hals, som med flere års bestyrelsesarbejde bag sig har erfaring på nødhjælpsområdet. Sigrid Hansen, kunne på generalforsamlingen på Værestedet se tilbage på et godt arbejdsår i lokalafdelingen. Besøgsvennetjenesten ledes effektivt i den vestlige del af kommunen af Egon Støvring, V. Hassing, mens det samme gør sig gældende hos Sigrid Hansen i den østlige del. I øvrigt hører begge ledere gerne fra såvel nye interesserede besøgsvenner som besøgsmodtagere. Lokalafdelingen koordinerer desuden arbejdet i de såkaldte "nørklegrupper", som strikker til nødlidende i Østeuropa. Grupperne mødes på Hassinghave og i Ulstedparken under ledelse af Else Støvring, V. Hassing. Også disse virksomme damer håber på tilgang af nye medarbejdere. Overskuddet fra den årlige landsindsamling beløb sig lokalt til 52.600 kr., som går direkte til katastrofefonden og indenlandske humanitære opgaver. Øvrige midler til humanitære formål henter lokalafdelingen blandt andet via tombola ved Skansefesten og indkomne kontingenter. Efter generalforsamlingen sidste år forsøgte man sig i øvrigt med en medlemshvervning via omdeling af 4500 girokort og foldere i hele kommunen. Desværre uden det ønskede resultat, hvorfor initiativet næppe gentages foreløbigt. Egon Støvring blev genvalgt til bestyrelsen, mens Ingrid Christiansen blev nyvalgt. Hun afløser Henning Poulsen, som efter flere års indsats for lokalafdelingen ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Dog vil han fortsat være at finde som lokal koordinator ved kommende landsindsamlinger.