Lokalpolitik

Ny lokalliste skal formulere sin politik

Hjørrings ny lokalliste ønsker flere visioner i lokalpolitikken

HJØRRING:En arbejdsgruppe på syv mand skal nu i gang med at etablere en lokalliste i Hjørring. Gruppen blev nedsat på et møde i sidste uge, hvor også folk fra lokallisterne i Hirtshals, Løkken-Vrå og Sindal deltog, og nu ligger der et stort arbejde foran dem. - Vi skal i gang med at danne en forening, der skal have rod i lokalområdet. Det er tanken, at alle kan melde sig ind, også foreninger, arbejdsplader og lignede. Vi oplever, at der er stor interesse for at engagere sig, og vi vil have et stort forgrenet netværk, siger Carl-Erik Niebuhr, der er en af de syv i gruppen. Som lokalliste ved de syv endnu ikke præcist, hvilke politiske holdninger, hinanden står for - men en ting er de enige om: - Vi skal tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for vores lokalområde. Det nye lokalområde bliver hele Hjørring Storkommune eller hvad den nu kommer til at hedde, og der er nok at tage fat på. Gruppen skal nu i gang med at formulere en egentlig politik og kan endnu ikke sige, hvad indholdet bliver. Carl- Erik Niebuhr erkender, at de stengt taget ikke kan vide, om de kan blive enige: - Men viljen til at forhandle og samarbejde er der, og det fælles mål er der, siger han. Også Claus Dindler er positiv. - Vi skal nu finde ud af, hvad vi i fællesskab vil arbejde for. Vi har et spændende stykke arbejde foran os. Hjørring er kørt fast Deltagerne har forskellige bevæggrunde for at engagere sig, men de tre medlemmer, som NORDJYSKE har talt med, har noget til fælles - de synes, at Hjørring trænger til fornyelse, og de har stor interesse for idræt og erhvervsliv. - Jeg synes godt, at Hjørring kan trænge til fornyelse og til at få lidt flere visioner ind i arbejdet. Samtidig står vi også over for at skulle blive en storkommune, det er stadig i det begyndende stadie, og der vil det være godt at få nogle nye tanker ind. Jeg tror, at en lokalliste kan være med til at give noget fornyelse til det arbejde, mener Claus Dindler. Carl-Erik Niebuhr, der er selvstændig erhvervsdrivende, er enig: - Jeg synes, at Hjørring de senere år er kørt en smule fast. Fabrikker lukker og arbejdspladser forsvinder. Kommunen skal have en tættere dialog med erhvervslivet, og arbejdskraften skal være uddannet til det, der er behov for. Det vil jeg gerne være med til, siger Carl-Erik Niebuhr John Nielsen, der er uddannelsesleder på EUC Nord og har været ungdomsformand hos HI i 25 år, trækker Park Vendia frem som en af hans bevæggrunde. - Der trænger til at ske nogle ting. Det undrer mig for eksempel, at man ikke kan blive enige om Park Vendia, og jeg tror det kunne være godt at få nogle friske øjne på det projekt, siger han. Claus Dindler, der er journalist og dyrker sport i sin fritid, har gjort sig nogle af de samme tanker. - Dybest set er det en falliterklæring, at det stadion har ligget der i 25 år og lignet en skamstøtte. Det er et symbol på en idrætspolitik, der mangler visioner. Det vil jeg gerne være med til at gøre noget for. Ikke kandidat endnu Alle tre har det godt med at lægge deres politiske engagement udenfor et politisk parti, og de mener, at det er en fordel, når man vil varetage lokalområdets interesser. - Jeg synes, at ikke partipoltik betyder så meget, når det gælder lokale forhold. Det betyder ikke, at jeg ikke har nogle holdninger, men her er resultaterne vigtigere end ideologi, mener John Nielsen. Claus Dindler fremhæver fordelen i, at der ikke er landsækkende partipolitiske hensyn at tage. - De landsækkende partiet er ofte centralt styrede og har deres egne dagordener. Som lokalliste kan man tage udgangspunkt i, hvad der er behov for i Hjørring. Ingen af de tre har endnu taget stilling til, om de ønsker at blive lokallistens byrådskandidater i Hjørring. Så langt er arbejdet ikke nået endnu, og der er meget der skal gøres inden det bliver aktuelt. Men cirka til sommer vil den ny liste have sine kandidater parat. De vørige fire medlemmer i gruppen er Niels Jørgen Krog, Lars Skovbo Thomsen, Kurt Henriksen og Wilhelm Lassen.

Forsiden