Ny lokalplan før fodboldgolf i funpark

Kommunal velvilje, men der skal tages hensyn til trafik og parkering.

Family FARM Fun Park i Nr. Lyngby åbnede i 1993 og har siden udvidet med flere forskellige aktiviteter. Nu ønsker ejerne at anlægge en fodboldgolfbane. Arkivfoto: Bente Poder

Family FARM Fun Park i Nr. Lyngby åbnede i 1993 og har siden udvidet med flere forskellige aktiviteter. Nu ønsker ejerne at anlægge en fodboldgolfbane. Arkivfoto: Bente Poder

Family Farm Fun Park i Nr. Lyngby ønsker at udvide besøgslandbruget med en fodboldgolfbane, og det ser teknik- og miljøudvalget positivt på. Der skal dog udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg, der både skal sikre det planmæssige grundlag for den efterhånden pænt store forlystelse, og åbne mulighed for at anlægge bl.a. en fodboldgolfbane. Ideer og forslag Desuden skal lokalplanen sikre trafikale forhold og parkering samt at dyrenes læskure, udendørs opholdsarealer og legeredskaber ikke kommer til at virke skæmmende i forhold til landskabet. Inden udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil Hjørring Kommune holde en foroffentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningsarbejdet.