Lokalpolitik

Ny lokalplan for Himmerlandsbyen

} FLYTNING: Ideen om at flytte det økologiske byggefællesskab Himmerlandsbyen til en anden adresse, hvor hverken naboer eller amt har meget at indvende, er nu tæt på at blive ført ud i livet. Det er formelt sket ved at medlemmerne af Udvalget for Teknik og Miljø enstemmigt har fremlagt et nyt forslag til afløsning for det gamle, og dermed en næsten sikker godkendelse på tirsdagens byrådsmøde. Efter godkendelse skal den nye lokalplan lægges frem til høring i otte uger, hvor alle berørte parter kan kommentere den. Ved Stubberupvej havde både naboer og Nordjyllands Amt alvorlige indvendinger, og da amtet har vetoret i planer der ser ud til at udvide eksisterende landsbyer, var indsigelserne for et halvt års tid siden på nippet til at stoppe de ellers stærkt fremskredne planer. Flytningen på 500 meter skaber en ny situation, og holdningen hos amtets tekniske udvalg - der fra starten har været grundlæggende positiv overfor planen i sig selv - ventes at se mildere på den nye placering. Himmerlandsbyen skal bestå af ti huse, der hver især skal bygges efter økologiske, bæredygtige principper. Samme principper kommer til at gælde energi- og vandforbrug, ligesom man vil søge at holde prisen på husene nede, så de ikke bliver genstand for spekulation som andre huse. } BOWLINGCENTER: Planerne for et nyt bowlingcenter i industricenteret på Hagensvej i Støvrings sydende, kommer ikke til at inkludere en ny forbindelse til Hobrovej. Det kunne ellers være smart i forhold til at folk som nu skal om ad Møllegaardsvej, mener ansøgerne til centeret, men kommunen har tidligere afvist lignende planer i området fra andre grundejere og vil ikke skabe præcedens for undtagelser. Desuden påpeger man i udkastet til en ny lokalplan, at det vil give en del praktiske problemer. Blandt andet for færdslen på Hobrovej.