Lokalpolitik

Ny lokalplan for Høje Nibe

Kompromisforslag fra investor Henrik Calum møder bred opbakning

NIBE:Byrådet har nu givet grønt lys for udarbejdelsen af et forslag til ny lokalplan for den omdiskuterede luksus-udstykning Høje Nibe. Indtil få døgn før det ekstraordinære byrådsmøde var beskeden fra økonomiudvalget til Calum Ejendomsaktieselskab ellers klar: - Der udarbejdes ikke en ny lokalplan, og der gives ikke dispensation til at flytte, omplacere eller udvide antallet af byggefelter, lød det fredag i sidste uge fra rådhuset. - Vi kan altså ikke gå ind og ændre lokalplanen blot tre måneder efter, den trådte i kraft. Det er ikke rimeligt, selv om jeg godt kan se, at bygherren sidder tilbage med et problem, lød det fra borgmester Jens Østergaard Madsen (V) for en måned siden. Selskabets salg af parcelhusgrunde med fjordudsigt er gået forrygende, mens interessen for grunde til andre boligtyper tilsyneladende er yderst behersket, og intense forhandlinger i sidste time mellem borgmester Jens Østergaard Madsen (V) og Henrik Calum endte med et udspil fra investoren om et kompromis. Forhandlingerne foregik så snært på det ekstraordinære byrådsmøde, at hverken venstres eller socialdemokraternes byrådsgruppe forinden nåede at diskutere sagen i samlet flok. Til gengæld nåede borgmesteren at lodde stemningen for ændringer hos socialdemokraternes gruppeformand Elin Møller, og borgere udenfor byrådssalen som Nibe Festivalens formand Peter Møller Madsen, mens talsmand for protestgruppen under den ophedede debat om Lokalplan 84, Hans Henrik Henriksen, selv henvendte sig. Og de er alt andet lige positive. - Der er jo tale om lavere bebyggelse end i den nuværende lokalplan. Set med den lille fedes briller, er det vigtigste, at tilkørselsvejen til festivalen bliver bevaret, siger Peter Møller Madsen. Forslaget til ny lokalplan som afløser for Lokalplan 84 tillader Calum at udstykke 11 parcelhusgrunde op mod skoven som afløser for op mod 28 boliger i blandet bebyggelse på syv byggefelter. Calum havde ønsket 17 parcelhus med udsigt mellem skoven og svømmebadet - Den udsigt, der er på stien, bliver der fortsat ikke rokket ved, hundetræningsbanen forbliver også uberørt, og der bliver kun bygget på delområde to og tre op mod skoven, konstaterer borgmester Jens Østergaard Madsen. Socialdemokraternes Arne Staun Sørensen stemte imod den nuværende lokalplan, og agter tilsyneladende også at gøre sit til at begrave den næste som den eneste i den socialdemokratiske gruppe. - Jeg har problemer med byggeriet deroppe, sagsbehandlingen halter, når det skal gå så hurtigt, og jeg glæder mig til at få lov til at stemme imod, når den nye lokalplan bliver fremlagt. SFs Mogens O. Madsen mener, at "det er træls at blive trukket rundt ved næsen af en boligspekulant", mens Erik Hovesen (V) vurderer, at en lokalplan hindrer dispensationer. Forslaget til ny lokalplan bliver formentlig fremlagt på næste byrådsmøde i august, og kommer som krævet i offentlig høring i otte uger.