Læger

Ny lov giver håb for behandlerhus

Ny lov vil give kommuner og region mulighed for at opføre nye behandlerhuse - loven ventes 1. juli

Brønderslev Kommune håber, at en ny lov kan opfylde ønsket om et behandlerhus i Brønderslev - på billedet behandlerhuset i Thisted. Arkivfoto

Brønderslev Kommune håber, at en ny lov kan opfylde ønsket om et behandlerhus i Brønderslev - på billedet behandlerhuset i Thisted. Arkivfoto

En ny lov vil åbne nye veje til etablering af behandlerhuse i Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup. Sådan konkluderer Peer Thisted, der er formand for Sundhedsudvalget. Udvalget har netop gjort status i forhold til de ønskede behandlerhuse, og Peer Thisted oplyser, at man fortsat satser på at etablere sundhedshus på det gamle stadion i Brønderslev. - Her har vi pladsen og tegningerne, men problemet er, at vi ikke har penge til at løfte projektet, siger Peer Thisted. Den nye lov vil åbne mulighed for, at kommunen, regionen eller de to instanser i forening kan opføre behandlerhuse. Og loven ventes at træde i kraft 1. juli. - Loven svarer til det, vi har behov for, hvis vi skal videre med behandlerhus-projekterne, mener Peer Thisted. Et fælles projekt Regionen har ansvaret for en tilstrækkelig lægedækning, men hidtil har regionen kun haft mulighed for at etablere behandlerhuse i eksisterende bygninger. Det vil en den nye lov ændre på. - Vi skal nu revurdere arbejdsdelingen mellem kommune og region - altså hvem gør hvad, oplyser Henrik Aarup-Kristensen, der er leder af Fagenheden Sundhed, omsorg og beskæftigelse. Han konstaterer, at lovforslag flugter fint med de behov, som de nordjyske kommuner har givet udtryk for. Henrik Aarup-Kristensen oplyser videre, at kommunen har mulighed for at optage lån via Kommunekredit til byggeri af sundhedshuse. - Med en kommunegaranti kan vi låne hundrede procent, men anlægsudgifter skal holdes indenfor den eksisterende låneramme, og det krav kan kommunen på ingen måde opfylde. Etablering af et sundhedshus ville svare til det kommunale anlægsbudget for et helt år. Derfor vil fuld låneoptagelse kræve dispensation. Alternativer til rådhuset I Dronninglund har Sundhedsudvalget peget på rådhuset som mulig base for de praktiserende læger, men økonomiudvalget har tilbagesendt sagen. - Vi skal undersøge alternative muligheder, og så kommer sagen på vores møde i marts, siger Peer Thisted. Han mener ikke umiddelbart, at en placering på sygehuset i Dronninglund er mulig. - Vi skal bruge 1500 kvadratmeter til formålet, og der er 90 kvadratmeter til rådighed på sygehuset. Vi kan ikke trylle resten op af jorden, og der er næppe stemning for at bygge nyt. - Vi må i stedet lede efter andre egnede lokaliteter i Dronninglund, siger Peer Thisted og oplyser, at der mandag er møde med lægerne i Dronninglund. - Endelig har et projekt med etablering af behandlerhus i Hjallerup ligget lidt stille. Men den nye lovgivning vil åbne muligheder også her, siger Peer Thisted og nævner forskellige finansieringsmodeller. Han ser mulighed for at kombinere det eksisterende lægehus med et byggeri på grunden ved siden af. En plan der formentlig også kan løftes med den nye lov i hånden.