Ny lov glemt efter et år

KØBENHAVN:Den et år gamle lov om næringsbrev til fødevarevirksomheder, der blev vedtaget af Folketinget for at slå ned på branchens brodne kar med bl.a. illegal handel med sodavand og slik, sort arbejde og dårlig fødevaresikkerhed, er slet ikke blevet benyttet. De Samvirkende Købmænd (DSK), der repræsenterer 1.300 købmandsejede dagligvarebutikker, opfordrer nu flere ministre til en koordineret indsats. Bredt flertal bag lov Siden 1. juli 2005 har myndighederne haft mulighed for at fratage dagligvarebutikker og andre fødevarevirksomheder deres ret til at drive virksomhed, hvis der gentagne gange har været problemer med at overholde fødevarereglerne, momslovgivningen m.m. Loven om næringsbrevet er vedtaget af et flertal i Folketinget med solid opbakning fra såvel købmænd som andre repræsentanter for fødevarevirksomhederne. Men Hos De Samvirkende Købmænd er der frustration og utilfredshed med den manglende brug af lovgivningen: - Der er gennemført masser af razziaer med stort udbytte, og alligevel er ikke én eneste butik blevet ramt af Folketingets ønske om strengere straffe og mere fair konkurrence. Pr. 1. juni var der blot registreret 63 indberetninger til næringsbasen. Det er simpelthen for dårligt, siger udviklingskonsulent Claus Bøgelund Nielsen fra DSK. DSK opfordrer derfor Økonomi- og Erhvervsministeren, Skatte-ministeren samt Familie- og Forbrugerministeren til i fællesskab at sikre, at der snarest bliver indbragt sager for domstolene. - Der er i allerhøjeste grad brug for en koordineret indsats. Selve loven fortjener kun ros og anerkendelse, men det er uacceptabelt, at vi i dag “fejrer” 1-års fødselsdag, uden at én eneste butik med dårlig fødevaresikkerhed, sort arbejde eller snyd med moms og afgifter har været stillet for en dommer. siger Claus Bøgelund Nielsen fra DSK.