Ny lov kan skabe liv på havnen

I løbet af de kommende uger færdigbehandler Folketinget en ny lov fra miljøministeren, der gør det muligt for byrådet i Aalborg at igangsætte en omdannelse af en del af byens havneområde til nye attraktive byområder med bl.a. boliger, der er tiltrukket af en beliggenhed nær havnen. Mange havne er i de senere år blevet afviklet. Ikke alene for den traditionelle skibstrafik men også for de oftest tunge virksomheder, der traditionelt har valgt en placering nær havnen. Skibstrafikken er rykket til enkelte store regionalt velplacerede industrihavne, og de traditionelt havnebaserede virksomheder er enten flyttet eller er på vej til at gøre det - oftest til nye erhvervsområder i byernes udkant. Resultatet er, at i mange danske havne som i Aalborg ligger dele af havneområderne spøgelsesagtige hen. Det får kommunerne med miljøministerens lovforslag nu et redskab til at ændre på. Kommunerne får mulighed for at sætte en ny udvikling i gang i og omkring disse havne, hvor der kan skabes et miljø, der vil være tiltrækkende for mange som et spændende sted at bo. Og for lettere servicevirksomheder, vidensbaserede virksomheder, kulturelle instituioner og andre aktiviteter, der er forenlige med boligbyggeri. Boligbyggeriet er vigtigt, bl.a. fordi det er relativt let at finde investorer til boligbyggeri, og derfor vil boligbyggeriet kunne være med til at sætte turbo på at udvikle de ældre havneområder til attraktive bydele. Problemet har hidtil været, at det ikke har været muligt at kombinere boligbyggeri med de virksomheder, der er tilbage i de ældre havneområder. Med loven bliver det muligt i otte år at give kommunerne mulighed for at acceptere en midlertidig overskridelse af de vejledende støjgrænser for virksomhederne. Dermed kender virksomhederne og de beboere, der bosætter sig omkring havnene, hvad der er spillereglerne. Det er ikke meningen med lovforslaget at omdanne alle havneområder til bolig- og lettere erhvervsområder. Tværtimod. Der vil fortsat være havne med masser af erhvervsaktivitet. Og de skal fortsætte sådan. Med loven får kommunerne ikke en blanco check til at nedlægge virksomheder og bygge boliger. Tværtimod fremgår det af loven, at det såkaldte omdannelsesområde skal afgrænses således, at det kun omfatter et område, hvor de traditionelle erhvervsaktiviteter i langt den overvejende del af området er ophørt eller under afvikling. Og hvis en virksomhed forventes at fortsætte i en længere årrække og ikke kan støjdæmpes i tilstrækkelig grad, må ændringen af området respektere dette og holde afstand til virksomheden, så længe den ligger der. Derfor er det også meget vigtigt, at omdannelsen af havneområder og udarbejdelse af planer for nedbringelse af støj sker i samarbejde med virksomhederne, der oftest også vil være interesseret i, at der sker en udvikling i området. Med loven får kommunerne et længe ventet redskab til at sætte skub i udviklingen til at omdanne ældre erhvervs- og havneområder til et moderne og attraktive bydele. Det er nu op til kommunerne herunder Aalborg selv at afgøre om de vil bruge denne mulighed i deres planlægning. Lars Chr. Lilleholt, Blåklokkevej 75, Odense SV, er folketingsmedlem og medlem af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. E-mail: lars.lilleholt@ft.dk