Ny måde at arbejde på

Ledere bytter plads, og Flauenskjold Skole får ny daglig leder

I det nye skoleår bliver der ændringer i Flauenskjold og Klokkerholm. Foto: Martin Damgård

I det nye skoleår bliver der ændringer i Flauenskjold og Klokkerholm. Foto: Martin Damgård

Lige nu er det sommerferie, men når det ny skoleår begynder, tager skolerne i Klokkerholm og Flauenskjold hul på nye tider. De to skoler skal have fælles ledelse. Det betyder i praksis, at tre personer skal lave det, som fire før skulle lave. Før var der en skoleleder og en viceskoleleder på hver skole, men nu bliver de tre om jobbet - dog med tilsammen lidt flere timer end før, da to af dem ikke længere skal undervise. Opgaverne er blevet fordelt på en ny måde. - Vi satte os sammen alle tre og definerede, hvad vi så som god fællesledelse. Vi blev enige om, at det måtte handle om, hvordan man bedst muligt tilgodeser alle børn. Vi prøvede at se på, hvad for nogle ting, vi plejede at varetage, fortæller Tove Thomsen, der bliver fællesleder for de to skoler. De andre to ledere er Peter Madsen, der hidtil har været viceinspektør i Klokkerholm, og Lissi Bang, der er viceinspektør i Flauenskjold, hvor skolelederen gik af tidligere på året. De to ledere i Klokkerholm havde fordelt arbejdet på en måde, hvor begge havde både administration og kontakt til elever, lærere og forældre, mens lederen i Flauenskjold mest havde specialiseret sig i administration. - Hun er en dygtig administrator, og det har de benyttet sig af, konstaterer Tove Thomsen. Ny mand i Flauenskjold Fremover bliver det sådan, at Lissi Bang skal have kontor på Klokkerholm Skole og primært tage sig af adminstration og økonomi for begge skoler, mens Peter Madsen skal have kontor i Flauenskjold og skal tage sig af kontakten med elever, forældre og lærere der - og samtidig planlægge eksamen for Klokkerholm Skole, fordi han er godt inde i den opgave. Når Peter Madsen rykker til Flauenskjold er det også for at tilgodese Flauenskjold, fordi Lissi Bang også har nogle undervisningstimer, og det har han ikke - på den måde sikres Flauenskjold en fuldtids leder. Det bliver et samarbejde. - Vi vil alle komme på besøg hos hinanden og holde møder med hinanden, siger Tove Thomsen. Fredsvalg til fælles bestyrelse Hvordan det bliver anderledes i praksis, og hvor der måske ligger nogle rationaler, er svært at sige endnu. Lærerne skal stadig være tilknyttet en skole, men det kan måske blive anderledes på sigt, hvis der er nogle stillinger, der ikke går op. - Men ikke per 1. august, siger Tove Thomsen. Der bliver fælles pædagogisk råds møder for de to skoler to gange om året, og lærere indenfor samme fag kan arbejde sammen på tværs af skolerne. Som noget nyt er der også blevet valgt en fælles bestyrelse for de to skoler - noget begge skolers gamle bestyrelser havde ønsket. Der er valgt tre medlemmer fra hver skole samt en fra specialklasserækken. - Vi har haft fredsvalg, fortæller Tove Thomsen. Forventer travlhed Hvordan de tre ledere skal nå det hele med i alt knap 1000 færre ledertimer må tiden vise. - Jeg vil da sige, at vi har fået kam til vores hår, siger Tove Thomsen, der håber, at der stadig bliver tid til, at skolelederens dør altid står åbent for elever, forældre og lærere, der har brug for en snak. - Vi vil gøre, hvad vi kan for, at det bliver ved at være sådan. Men da der er en del administrative ting, der skal laves, så må vi se, hvordan det falder ud, siger Tove Thomsen. - Jeg tror, at der bliver mere travlt i begyndelsen, det er klart, at når vi rokerer om, så skal vi alle sammen tænke på en ny måde. Selv om vi deler os op, har vi stadig medansvar for det hele, og der bliver nye ting at sætte sig ind i.