Ny måde at gøre tingene på

Offentlige veje skal være private, skatten sænkes og grundskylden forhøjes

Skattepolitik 25. september 2002 08:00

AABYBRO: - Vi foreslår besparelser, som ikke er vores kop te. Men den borgerlige regering har indført skattestop, og Venstre har flertal i Aabybro Kommune. Skal vi have brugerbetaling vil vi gennemføre det andre steder og sprede det ud på andre, så det ikke altid rammer børnefamilierne, siger Erik Ingerslev (SF) om partiets forslag til budget 2003. I alt har SF fundet besparelser for 4,4 mio. kr. i år 2003 og 5,1 mio. kr i overslagsårene. Indenfor teknisk forvaltning vil SF spare mere end én mio. kr. Offentlige veje og gadelys skal overgå til at blive privat fælleseje. - Det gælder mindre befærdede veje i byerne. En blind vej som Bellisvej i Aabybro, hvor jeg selv bor, kan udmærket gå fra at være offentlig til at være privat vej, siger Erik Ingerslev. Det betyder, at de private ejere selv skal stå for snerydning og vedligehold. - Men i 22 af de 25 år, jeg har boet på Bellisvej, er der ikke sket nogen vedligeholdelse, så det er ikke noget, der sker hver dag, siger han. - På denne måde spredes brugerbetalingen til at ramme alle og ikke alene en gruppe, som børnefamilierne, siger han. Ændringen af vejenes og gadelysets status og ejerforhold vil spare kommunen for 910.000 kr. årligt. Lavere skat Partiet vil også omlægge skatten. Grundskylden skal øges og skatten sænkes. - Ved at sænke personskatten kommer vi under grænsen, så vi slipper for at være med til at finansiere det skrå skatteloft. Det vil give en årlig besparelse på 135.000 kr., siger han. Sammen med en forhøjelse af grundskylden fra 12 til 24 promille og en sænkning af personskatten fra 21 til 20,4 procent vil det give kommunen en ekstra indtægt på 455.000 kr. - En lavere personskat vil også komme de laveste indtægter mest til gode. Et modargument kunne være, at pensionister rammes hårdt af højere grundskyld. Men de får også lavere skat og må indefryse netop deres ejendomsskat i huset, indtil det bliver solgt, siger han. SF vil også evt. sammen med andre kommuner oprette et opholdssted for unge, som skal anbringes udenfor hjemmet. Det vil give en besparelse på 200.000 kr. om året. - Et fælleskommunalt sted vil være billigere end at benytte private opholdssteder, forklarer Erik Ingerslev. Skærer i turisme Partiet foreslår også reduktion i ressourcerne til Velkomstcenter Jammerbugten, Erhvervskontoret og kommunens informationsmedarbejder. - Der kan skæres i bemandingen på Velkomstcenter Jammerbugten, Erhvervskontorets arbejdsopgaver kan indskrænkes, og vi kan finde en anden og billigere løsning, end at have en kommunal informationsmedarbejder ansat, siger Erik Ingerslev. SF mener, at kommunen årligt kan spare en halv mio. kr., svarende til godt én stilling, ved at samle flere af disse funktioner på færre personer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...