Ny måler øger sikkerhed

En helt ny vejrstation, som skal øge sikkerheden for bilisterne, er blevet stillet op af Vejdirektoratet ved broen over Ryå på landevej 55 nord for Aabybro.

Vejdirektoratets nye vejrstation ved Ryå drives af CO2-neutrale solceller. Målingerne følges af statens døgnbemandede vintertjeneste. Også tre nye målere på kommunevejene overvåges, og inden for en halv time kan vognmændene være på landevejene med salt eller sneplove. Foto: Erik Sahl

Vejdirektoratets nye vejrstation ved Ryå drives af CO2-neutrale solceller. Målingerne følges af statens døgnbemandede vintertjeneste. Også tre nye målere på kommunevejene overvåges, og inden for en halv time kan vognmændene være på landevejene med salt eller sneplove. Foto: Erik Sahl

Vejrstationen måler temperaturen både i luften, på vejbanen og i jorden under vejbanen, den registrerer nedbør, tykkelse af vandfilm, sne og is på vejen og også saltholdigheden på vejbanen, oplyser Mogens Bang Olesen fra driftsafdelingen i Vejcenter Nordjylland. - Oplysningerne bruges af vintertjenesten, som planlægger hvornår der skal sættes ind med saltning og snerydning, forklarer han. Placeringen er valgt, fordi det er et lavtliggende område, som er særlig udsat for fugt og rimfrost og dermed glat føre. Registreringerne fra målestationen aflæses løbende af Vejdirektoratets døgnbemandede vintertjeneste, og hvis der er brug for saltning eller rydning, er vognmændene på landevejene inden for en halv time, oplyser Mogens Bang Olesen. Den nye målestation drives af solceller, og den suppleres om kort tid med et web-kamera på en stander i rundkørslen ved hovedvej 11, så der også bliver en visuel overvågning af vejforholdene som supplement til den elektroniske overvågning. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidendes Jammerbugt-sektion lørdag.