Lokalpolitik

Ny mand har overtaget S-førertrøjen i Asaa

Ole Bruun (S)har med valget til det nye byråd løftet arven efter partifællen Hildo Rasmussen i Asaa

ASAA:Da Asaas socialdemokratiske medlem af Dronninglund Byråd gennem 22 år, Hildo Rasmussen, tidligere i år meddelte, at han ikke ønskede at genopstille ved kommunalvalget i november, var det med spænding, at ikke mindst S-lejren så frem til, hvordan hans mange lokale stemmer ville fordele sig ved valget. Det særligt set i lyset af, at den anden faste stemmesluger i havnebyen, Peter Bandholm (V), genopstillede, samt at den populære formand for Asaa Billardklub, Johnny Sort Jensen, nu også var at finde blandt byrådskandidaterne fra Asaa. Til at løfte arven fra Hildo Rasmussen havde S-lejren fået 51-årige Ole Bruun, der godt nok havde en fremtrædende rolle i det interne S-regi som forholdsvis nyvalgt formand for Socialdemokraterne i Dronninglund Kommune - men som også var tilflytter fra Aalborg... Da det kom til valget 15. november, var der imidlertid ingen tvivl om, at Ole Bruun var accepteret af de lokale, for med 161 stemmer i Asaa - og 200 i alt - havde Asaas nye S-profil i sandhed formået at løfte den tunge arv efter Hildo Rasmussen ved at tilkæmpe sig en plads i det nye Brønderslev-Dronninglund Byråd. De 200 personlige stemmer var for Ole Bruun markant mere end de 33 stemmer, det blev til, da han i 2001 stillede op til byrådet for første gang. - Jeg har efterhånden boet i Asaa i knap 10 år, men jeg har også af nogle fået vide, at det slet ikke er nok til at blive accepteret som en del af lokalsamfundet - og at dét faktisk vil tage flere generationer. Men det synes jeg med det her valg, at jeg har fået modbevist, siger Ole Bruun, der i den forbindelse også retter en tak til Hildo Rasmussen for hans opbakning i valgkampen - og for i vinteren 1997/98 at have opfordret ham til at melde sig ind i S-lejrens lokale partiforening. Mange opgaver Tidligere i år overtog S-politikeren fra Asaa så formandsposten i S' fællesforening efter et kampvalg med tidligere byrådsmedlem Egon Jensen fra Dronninglund, og at den kombinerede lokalpolitiker og organisatoriske leder for S ikke er bange for at smøge ærmerne op, når der er behov for det, illustreres af, at han i det nye byråd har fået plads i ikke færre end tre underudvalg. Det er udvalgene for teknik og miljø, udvikling og planlægning samt forsyning. - Det svarer nogenlunde til det område, som teknik- og miljøudvalget (i Dronninglund Kommune, red.) i dag har ansvaret for, og det bliver spændende, for det er et område, der interesserer mig meget, siger Ole Bruun, der blandt andet peger på den overordnede udvikling af den nye fusionskommune som en stor udfordring, og håndteringen af miljø- og naturbeskyttelsen som et område, hvor der også "skal være nogle til at sætte bremsen i". Med hensyn til forsyningsudvalget har Ole Bruun i øvrigt en forventning om, at det nye byråd i løbet af den første byrådsperiode vil nå til en erkendelse af, at dette udvalgs ansvarsområder godt kan lægges ind under et andet. Flere mærkesager Ud over opgaverne i de tre nævnte udvalg er Ole Bruun også indstillet på at sætte sit fingeraftryk på Brønderslev-Dronninglund Kommunes generelle udvikling, og her er én af hans mærkesager at sikre, at de svage borgere i kommunen ikke bliver klemt og/eller glemt. - Man siger jo så tit, at forbrugersamfundet bare kører derudad. Men der er altså stadig en fjerdedel af borgerne, der ikke er med på det ræs - også i den nye kommune - og her skal vi have indrettet kommunen på en måde, så også de bliver glade for at være en del af lokalsamfundet, siger Ole Bruun, der samtidig vil arbejde for en udvikling af den nye kommunes østkyst - og dermed Asaa. Her ser Ole Bruun gerne, at der tænkes endnu mere ambitiøst end nu i forhold til udviklingen af Asaa Havn - med blandt andet etableringen af et nyt havnebassin til husbåde og en kombination af både helårs- og ferieboliger - ligesom han også opfordrer det nuværende Dronninglund Byråd til allerede i 2006 år at tage fat på de mange løfter fra valgkampen om at placere et sommer-turistkontor i Asaa. En svær beslutning Derudover ser Ole Bruun det som det nye sammenlægningsudvalgs første store opgave at finde ud af, om man i kommunen skal overtage ansvaret for de p.t. amtsligt håndterede specialgrupper af handicappede, eller om man skal købe sig til hjælp til denne opgaveløsning udefra. - Det bliver et spørgsmål om økonomi over for det enkelte menneskes behov, og her kan jeg godt være nervøs for, at man som kommune vil prøve at opnå en besparelse ved for eksempel at placere en given person på et eller andet plejehjem, når det i virkeligheden er en anden - og dyrere - pleje, at vedkommende har behov for, siger han. - Her skal vi være meget påpasselige med, hvad vi beslutter os for, og vi har alle 29 i det nye sammenlægningsudvalg et stort ansvar for at træffe den rigtige beslutning, fastslår Ole Bruun videre, inden han også lover at fastholde fokus på det miljømæssige område i den nye kommune. Her vil han således arbejde for, at landmændene bremses i deres gentagne pløjning/ødelæggelse af små markveje, ligesom han er parat med et budskab til de store svineproducenter. - I en tid med globalisering må også landmændene til at indstille sig på, at de ikke længere kan have en førsteposition, hvor alle skal indrette sig efter dem, siger han - og fortsætter: - I øjeblikket er der stadig en vis good-will i befolkningen over for landbruget, men det er tæt på at vippe den anden vej. Og når slagteriet i Sæby lukker - og vi dermed mister arbejdspladser i landsdelen - så skal min arm altså vrides meget langt om på ryggen, før jeg siger ja til endnu en udvidelse af en svinefabrik.