Løgstør

Ny mand i Norden

LØGSTØR:På Foreningen Nordens generalforsamling i Løgstør-afdelingen var hele bestyrelsen på valg, og i stedet for Bent Grundtvig-Sørensen, som ikke ønskede at fortsætte, blev Hans Støttrup Jensen valgt. Ved konstitueringen blev Otto Kampp-Olsen valgt til formand og Hans Støttrup Jensen valgt til næstformand. Ove Bak blev valgt til kasserer, Helge Dalsgaard rejsemester og Karen Margrethe Kampp-Olsen sekretær. Som suppleant valgtes Jutta Overgaard Nielsen. Revisorer blev P.W. Lyhne og Erik Knudsen. Efter generalforsamlingen viste Ove Bak en række billeder fra Færøerne og Island, som han passerede på en af sine mange rejser til Grønland. Han viste blandt andet billeder fra Vestmannaøerne på Island lige efter et udbrud. Aftenen sluttede med, at Otto Kampp-Olsen genfortalte "Ravnkel Frøysgodes Saga".