EMNER

Ny messehagel indviet juleaften

Kunstner Gro Aga Sache har vævet præstedragt til Rørbæk Kirke

RØRBÆK:Ved gudstjenesten lillejuleaften om eftermiddagen i Rørbæk Kirke fik kirkegængerne for første gang nogensinde mulighed for at beundre sognepræst Herluf S. Christensens nye messehagel. Den er efter bestiling af menighedsrådet udført af væveren Gro Aga Sachse fra Vævegården i Tylstrup. Hvor gammel kirkens tidligere røde messehagel med guldkors er, er dr ikek nogen konkret viden om. - Jeg er født og opvokset i sognet og har alle dage kun oplevet den efterhånden gamle og mølædte messehagel, fortæller Bent Mejlby, formand for menighedsrådet. Menighedsrådet har været på besøg hos kunstneren selv for at se hendes skitser og oplæg til nogle af d emessehageler, hun allered ehar lavet tila ndr ekirker i Nordjylland. Kunstneren selv har også været på gæstebesæøg i Rørbnæk Kirke i somemr fora t studere kirkerumemt nærmere som grundlag for at kunne give menighedsrådets medlememr forsalg til farver og udseende for den nye messehagel til kirkens præst. Præst spændt på dragt Sognepræst Herluf S. Chrsitnsen har ikke set det færdige resultat før tæt op ad juleaften, go han har været meget spændt på resultatet Af væverens anstrngelser. Han har helelr ingen viden om, hvor gammmel den røde messehagel me dkorse i Rørbæk Kirke er præcist. - Den var allerede gammel af udseende, da jeg tiltrådte som sognepræst for 14 år siden i Rørbæk, husker han. Normalt benytter en præst kun messehagelen under selve altergangen og tager dragten på under den første salme efter sin prædiken. - Nogle præster rundt i landets kirker benytter også dragten under indledningen til gudstjenesten og tager derfor deres messehagel på to gange under kirkegangen, forklarer Herluf S.Christensen. Da der normalt ikke er altergang ved gudstjenester juleaften, valgte sognepræsten i Rørbæk Kirke at bære den under hele gudstjenesten i kirken, hvor der juleaften er plads til knap 100 mennesker ved opstilling af klapstole som supplement til de fastnaglede kirkebænke.