Hobro

Ny mester til posten

Hobro har fået ny postmester, og skiftedagen var 10. juni, hvor den tidligere postmester Mads Boe Olsen forlod Hobro Postkontor og overlod jobbet til den 33-årige Morten Kanstrup Jensen. Mads Boe Olsen har fået nyt job som postmester i Silkeborg. Den nye postmester, Morten Kanstrup Jensen, kommer fra en stilling som distributionsleder ved Aars Postkontor, og han er ikke helt ukendt med postmesterjobbet, da han i sin nuværende stilling også er stedfortræder for postmesteren.