Ulykker

Ny minister får dødsulykke på bordet

Nordjysk MF'er vil rejse sagen påny efter Lene Espersen-afslag

BIRKELSE:Få uger efter et afslag fra justitsminister Lene Espersen (K) søges sagen om den dengang 44-årige Poul Jacobsen, der døde i 1995 efter en arbejdsulykke i Nedbrydningsfirmaet Karsten Rasmussen, atter rejst på ministerplan, denne gang over for beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). Bag genoptagelsen står det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S), som finder sagen om dødsulykken så principiel, at den bør indgå i en reform af arbejdsskadeloven. Poul Jacobsens enke, Mie Jacobsen, Birkelse, har gennem tiden og senest med hjælp fra fagforeningen, hvor hendes mand var medlem, søgt at få en række dunkle omstændigheder ved ulykken og den efterfølgende retssag belyst. Men et brev fra Lene Espersen til fagforeningen SiD Anlæg og Byg i Aalborg slukkede et håb om at få sagen genoptaget ved domstolene. Justitsministeren afviser at foretage sig noget med den begrundelse, at hun ikke kan gribe ind i sager, der har været behandlet ved domstolene. "Endvidere er jeg af principielle grunde i øvrigt meget tilbageholdende med at udtale mig om sådanne sager", tilføjer Lene Espersen i brevet uden i øvrigt at komme ind på de konkrete omstændigheder i forbindelse med ulykken og den efterfølgende retssag. Justitsministeren udtrykker samtidig håb om, at fagforeningen vil have forståelse for, at hun ikke kan hjælpe. Men Bjarne Laustsen mener imidlertid, at ulykken har så mange principielle aspekter, at den bør indgå i det forberedende arbejde op til arbejdsskadereformen. - Vi har her at gøre med en af de sorte pletter på arbejdsmiljøkortet. Et firma med en alenlang liste over ulykker, hvoraf mange har det til fælles, at de er foregået ved meget farlige opgaver med alt for ringe forudgående instruktion. Og da jeg tror, at regeringen er lige så opsat som os på at få fjernet de sorte pletter af landkortet, forventer jeg også, at beskæftigelsesministeren vil se positivt på at kigge netop denne sag efter i sømmene. Mie Jacobsen har oplevet en urimelig behandling, og det må der rettes op på, siger Bjarne Laustsen. Han hefter sig meget ved, at regeringen med en række indgreb over for Arbejdstilsynet og ved at modsætte sig et administrativt bødesystem vedtaget af den tidligere regering har stækket mange af de umiddelbare muligheder for at gribe ind over for de værste syndere i arbejdsmiljøet. - Derfor må vi have fat i, hvad der så kan gøres, og det egner sagen fra 1995 sig godt til, tilføjer Bjarne Laustsen.