Børnepasning

Ny model for genhusning af Børnehaven Vestenvinden

Planer om landbørnehave ved skicenter med plads til 75-80 børn

FREDERIKSHAVN:En landbørnehave med plads til 75 børn samt muligheden for at supplere med fem dagplejebørn. Det er lige nu det varmeste bud på en institution, som skal erstatte Børnehaven Vestenvinden, der skal rømme de nuværende lokaler i den gamle flygtningelandsby for at give plads til lysfabrikken Martin. Landbørnehaven tænkes indrettet i Østre Dahl, en landejendom, der ligger i området op til det planlagte skicenter. Trigon A/S har tilbudt at ombygge Østre Dahl og udleje gården til Frederikshavn Kommune. Flere modeller har været på bordet, men lige nu peger pilen på en børnehave i det eksisterende stuehus samt en tilbygning på 600 kvm. Dertil kommer 100 kvm stald til dyrene og 8.000-10.000 kvm. udenomsareal i naturskønne omgivelser. 75-80 pladser forudsætter, at dagplejen eller andre børnehaver besætter de sidste 15-20 pladser. For øjeblikket er der ca. 20 dagplejebørn over tre år, som venter på en børnehaveplads, men på grund af det faldende børnetal vil der blive brug for en tilpasning af børnetallet i andre børnehaver om tre-fem år. Sidste chance Næstformand i B&U, Jørgen Steengaard (V), erkender, at forslaget i en sparetid har alle odds imod sig, men synes alligevel, at forsøget skal gøres. - Det er sidste chance. Vi får ikke muligheden igen. Landbørnehaver er noget af det mest attraktive for børnefamilier og vi kan måske løse opgaven ved en omprioriteringen inden for B&U's eget område. Det vil i hvert fald være dumt ikke at kigge på det.