Ny motorvej deler eksperter

Er der brug for ekstra motorvej ned gennem Jylland? Nordjyske trafikforskere er uenige

NORDJYLLAND:Nordjyske trafikforskere er uenige om, hvorvidt en ekstra motorvej i Jylland vil løse trafikproblemerne omkring Vejle Fjord-broen. Derimod er de enige om, at en vej fra Støvring gennem Vesthimmerland og sydpå mod Kolding ikke giver nogen garanti for økonomisk udvikling i Nordjylland. - Den ekstra motorvej er en trafikal løsning på et trafikalt problem. Den vil kunne aflaste den trafik syd for Århus, som allerede i dag er ved at bryde sammen, siger Henrik Harder Hovgesen, lektor ved Aalborg Universitet (AAU) og ekspert i trafikplanlægning. Hans kollega på AAU, trafikforsker Harry Lahrmann, har ikke samme tiltro til den ekstra motorvejsforbindelse. - Den plan er et sommerluftkastel, siger han om ideen. - Der vil simpelthen ikke være trafik nok til, at den vil blive en økonomisk gevinst for samfundet. Harry Lahrmann mener, at man i stedet bør lægge fokus dér, hvor problemet er i dag, nemlig omkring Vejle Fjord-broen: - Det er dér, der er kapacitetsproblemer, så man kommer under alle omstændigheder til at udbygge broen, siger han. Det vil dog kun være en kortsigtet løsning, påpeger Henrik Harder Hovgensen: - Selvom man udvider Vejle Fjord-broen til tre spor, vil der stadig blive kapacitetsproblemer - de rykker bare lidt længere ud i fremtiden, siger han. Men hele diskussionen om den ekstra motorvej er spildte kræfter, mener en tredje trafikforsker - Otto Anker Nielsen fra Danmarks Tekniske Universitet. - Motorvejen kan være en god idé på længere sigt, men man bør først og fremmest prioritere de steder, hvor der er trængsel på vejene allerede i dag - og det gælder især hovedstadsområdet. Når så de problemer er løst, kan man begynde at se nærmere på de fremtidige trafikale problemer andre steder i landet. Og her skal der laves omfattende prog-nosemodeller af, hvordan den jyske trafik vil udvikle sig, før selv trafikforskerne bør udtale sig for og imod de forskellige løsningsmuligheder, mener Otto Anker Nielsen: - Før man kan sige, hvad der bedst kan svare sig, skal man lave grundige beregninger. Så det er egentlig useriøst, når forskerne udtaler sig om løsningerne uden at kunne basere det på nøjagtige modeller, siger han. 1. sektion side 8