Lokalpolitik

Ny motorvej?

Der er nu dømt time-out vedrørende den 3. Limfjordsforbindelse.

Skov- og Naturstyrelsen udmanøvrerer den excentriske amtsborgmester Orla Hav, da kl. var 5 minutter i 12. Herefter ligger bolden hos Christiansborg-politikerne, der skal lave et trafikforlig og investeringsplan efter 2012. I NORDJYSKE udtaler næstformand i Folketinget miljøudvalg, Birgitte Josefsen (V). at man stadigvæk skal arbejde for en vestlig linieføring til gavn for den kommende region, og som tilgodeser Jammerbugt-området. Hun udelukker heller ikke, at en ny linieføring ikke kan komme ind i billedet. Det er bestemt ikke uklogt af en Christiansborg-politiker ikke at lægge sig fast, men være åben for nye ideer. Derfor tillader jeg mig at komme med et forslag, som meget gerne må bruges af Josefsen. Leverancer af varer fra leverandør går i dag direkte til kunden og derfor lastbil. Denne trafik skal ikke ind i byområder. Jeg foreslår derfor, at en linieføring for en ny motorvej/motortrafikvej starter i Fjerritslev, videre til Løgstør over en ny vejbro ved Aggersund i fire spor, herfra videre til Aars og videre til Sønderup, hvor den flettes ind i E45, og herefter har man knyttet Jammerbugt sammen med det øvrige land. Det vil nok betyde, at man skal se på vejforhold mellem Thisted og Fjerritslev for at man også tilgodeser den del af regionen.

Forsiden