Ungdomsuddannelser

Ny mulighed for otte unge

Næsbyhus Produktionsskole klar med nyt koncept for unge med særlige behov

NÆSBY:Vi kan ikke alle nå de samme mål, men vi kan alle nå mål. Med dette i tankerne og med troen på, at udvikling og tilegnelse af nye færdigheder og kompetencer er muligt for alle mennesker, uanset hvor forskelligt vort udgangspunkt end måtte være, står Næsbyhus Bo- og Erhvervstræning snart klar til at modtage otte unge med særlige behov. Næsten to års forarbejde ser nu ud til at bære frugt. Ideen til Næsbyhus Bo- og Erhvervstræning blev skabt allerede tilbage i 2001. Sund By efterlyste sammen med en lokale forældre til unge med særlige behov initiativer og tilbud for deres børn i relation til bo- og erhvervstræning, arbejde og fritidsliv. Hidtil har de unge benyttet andre tilbud langt fra hjemmet, hvilket har haft omkostninger i form af mistede kammerater og tilknytning til erhvervslivet i området. Projektet er et af initiativerne i projekt "Ranum - på vej mod ny udvikling" og præsenteres ved et borgermøde på Ranum Kro onsdag 26. marts. Klar til at modtage Nu to år efter drejer det sig kun om formaliteter, før Næsbyhus Produktionsskole er klar til at modtage otte unge fra Løgstør og omegnskommunerne i et et- til treårigt bo- og erhvervstræningsforløb. - Næsbyhus Bo- og Erhvervstrænings målgruppe er hovedsagelig sent modne unge. Begrebet dækker over en bred gruppe af unge med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder. Ofte har denne gruppe unge modtaget specialundervisning i folkeskolen. De unge har generelt svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet på normale vilkår og har kun et svagt eller slet intet socialt netværk, fortæller Peter Berntsen, fortander på Næsbyhus Produktionsskole. - Grundlæggende for de unge er, at de alle har brug for individuelt tilrettelagte uddannelses- og erhvervstræningsforløb, hvor der bliver taget særlige hensyn til netop deres behov. De unge har samtidig brug for vejledning, kontinuitet og støtte i tilegnelsen af praktiske færdigheder og personlige redskaber, for at kunne klare sig i egen bolig og til almindelig dagligdags levevis. For at tilgodese ovennævnte er de unges dagligdag således opdelt i henholdsvis en bo- og fritidstræningsdel og en erhvervstræningsdel. Placering ikke aftalt Bo-træningsdelen, hvis fysiske rammer endnu ikke er endeligt bestemt, består af støtte og oplæring til bl.a.: madlavning, indkøb, rengøring, personlig hygiejne, økonomi, tøjvask, indretning af egen bolig og strukturering af fritiden. Under opholdet bor de unge under samme tag med fælles køkken og opholdstue, men i eget værelse. Bo-træningen skal desuden skabe mulighed for medansvar, fællesskab og samvær med jævnaldrende unge og dermed etablering af et vedvarende socialt netværk. Bo-træningens sigte er at ruste den unge til, udslusning i egen bolig, eventuelt i en periode stadig med tilsyn, rådføring og vejledning af det pædagogiske personale fra Bo- og Erhvervstræningsdelen Den praktiske erhvervstræning vil bliver tilrettelagt individuelt for hver enkelt elev og vil foregå på Næsbyhus Produktionsskole. Sammensætningen af forløbet bygger på den unges interesser, evner og ønsker.