Lokalpolitik

Ny nabohøring om privat flyvning ved Helsegården

BLÆSBJERG:Der har flere gange lydt en let brise af proteststemmer hen over Blæsbjerg-området, når Helsegårdens ejer Tage Olesen har søgt om ændringer i den personlige tilladelse, han har til at benytte en græslandingsbane ved institutionen med sit privatfly. Naboerne har ikke tidligere ønsket, at brugen af landingsbanen bliver åben for andre, men nu får de påny mulighed for at tilkendegive deres mening i forhold til en ansøgning fra Helsegården. Tage Olesen søger Sindal Kommune om dispensation fra en bestemmelse, der sidste efterår blev ført ind i en ny lokalplan for Helsegården, og som stadfæster amtets tidligere afgørelse om, at brug af landingsbanen kun er til personlig brug. Ansøgeren vil gerne have lov til at landingsbanen i tre weekender er åben for 8 privatfly, men at antallet af operationer på årsbasis stadig holder sig på max. 400. - Det er første gang at der er søgt i den udformning, og hvis naboerne kan leve med det, så har vi ikke noget imod at give dispensation, siger borgmester Søren Risager (V) efter et økonomiudvalgsmøde, hvorfra ansøgningen indstilles sendt til nabohøring. Det er også en forudsætning, at Tage Olesen selv indhenter eventuelle nødvendige tilladelser fra luftfartsmyndigheder eller andre berørte myndigheder. Sindal Lufthavn havde ikke nogen indvendinger imod en mere åben brug af landingsbanen, da lokalplanen sidste år blev behandlet. Der er i ansøgningen regnet med ca.16 operationer i weekenderne 25.-26. juni, 16.-17. juli og 24.-25. sept.