Ny narkotest afliver myter

Kriminalforsorgens direktør er tilfreds med de første tal

Direktør i Direktoratet for Kriminalforsorgen William Rentzmann er tilfreds med de første tal for den nye rutinemæssige narkotest af de indsatte i landets fængsler og arresthuse. Selv om tallene viser, at op mod hver fjerde går rundt med hash eller anden narko i kroppen, skyder tallene samtidig gamle myter om narko i fængslerne ned, siger William Rentzmann blandt andet i dette interview: Hvordan ligger de første tal fra det nye narkotest-program i forhold til, hvad man i Kriminalforsorgen havde regnet med? - Det var jo sådan, før vi startede på det her, da var der mange myter om narko i fængsler, som gik på, at fængslerne svømmede i stoffer, og alle de indsatte gik mere eller mindre skæve rundt. Der kan man jo sige, at de tal, som vi har fået frem, efter at vi indførte urinprøver, viser, at sådan er det i hvert fald ikke. Der er selvfølgelig nogen, som er påvirket af stoffer, men slet ikke i det omfang, som de fleste havde forestillet sig. Skal vi så være glade for eller kede af tal, som jo trods alt viser, at omkring hver femte bruger narko, mens de er inde i fængslerne? - Man skal hverken være glad eller ked af det. Det, der er sagen, er jo, at knap 60 procent af dem, der kommer til os, har problemer med misbrug, og man kan sige, at det i hvert fald er lykkedes at få det bragt ganske betydeligt ned under afsoningen, men vi så jo selvfølgelig meget gerne, at man fik det tal endnu længere ned. Mener I, at der i løbet af de måneder, hvor I har kørt med urinprøve-testen, har været en udvikling i retning af, at færre vil løbe risikoen for at afgive en positiv test, eksempelvis fordi de ikke vil risikere at miste en udgang. - Jeg er temmelig sikker på, at det har haft sådan en effekt. Vi startede jo på urinprøverne i slutningen af sidste år, og i starten af perioden lå de positive prøver noget højere, end de har gjort her siden i sommer, så jeg tror bestemt, at det har haft en gunstig effekt, netop fordi man er bange for at miste deres udgang og så videre. Tror du ligefrem, at det kan holde nogen helt væk fra at bruge stoffer, mens de sidder inde? - Ja, det tror jeg bestemt godt, det kan, netop fordi man er bange for at miste de her goder. Udgang især er jo en meget vigtig ting for de fleste indsatte at kunne bevare, så derfor er jeg sikker på, at det her også har en præventiv effekt. Hvad håber I i Kriminalforsorgen at kunne opnå på lidt længere sigt med et tiltag som det her? - Det, vi håber på, er jo dels at holde nogen væk fra at tage stoffer, og dels at vi kan få motiveret dem, der ikke kan holde sig væk, til at gå i behandling. Vi har en lang række behandlingsprogrammer nu i vores fængsler og arresthuse. De går ud på at få de forskellige misbrugere til at holde op med deres misbrug, og der kan de her urinprøver altså også være en motivationsfaktor.