EMNER

Ny økonomisk virkelighed chokerer Hanstholm Hallen

Hanstholm Hallen mister knap 200.000 kroner i kraft af nye tilskudsregler.

Økonomisk bliver Hanstholm Hallerne den store taber, når der fra næste år indføres en ny model for kommunalt tilskud til de selvejende haller. Konsekvensen kan blive, at der ikke længere er frivillige, som vil bruge tid og kræfter på at drive hallen, siger bestyrelsesformand Jan Sørensen, som sagtens kan forestille sig, at kommunen må overtage hallens nøgler, fordi de frivillige giver op. Arkivfoto

Økonomisk bliver Hanstholm Hallerne den store taber, når der fra næste år indføres en ny model for kommunalt tilskud til de selvejende haller. Konsekvensen kan blive, at der ikke længere er frivillige, som vil bruge tid og kræfter på at drive hallen, siger bestyrelsesformand Jan Sørensen, som sagtens kan forestille sig, at kommunen må overtage hallens nøgler, fordi de frivillige giver op. Arkivfoto

Hanstholm Hallen bliver den af de 11 selvejende haller i Thisted Kommuner, der vil opleve de største økonomiske ændringer. Det siger Niels Jeppesen, leder af Thisted kommunes fritidsafdeling om et forslag til en ny tilskudsmodel for de 11 selvejende haller i Thisted Kommune. Modellens overordnede mål er at skabe et ensartet grundlag for hallernes drift med blandt andet en ensartet betaling for skolernes brug af hallerne samt tilskud til dækning af hallernes udgifter til realkreditforeningslån og udgifter til skatter, afgifter og bygningsforsikring. Det vil sige, at de ordninger, som hidtil har været gældende i hver af de tre ”gamle” Thy-kommuner fra 2008 erstattes af en ny, fælles tilskudsmodel. -Konsekvensen for de selvejende haller bliver, at hallerne i den gamle Thisted Kommune får lidt mere, hallerne i den gamle Sydthy Kommune bliver på deres hidtidige niveau, mens Hanstholm Hallen får den største reduktion i sit tilskud, siger Niels Jeppesen. Helt præcis handler det om, at Hanstholm Hallen i 2008 får en mindreindtægt på 192.745 kroner i forhold til i 2007 som følge af den nye tilskudsmodel. Det betyder, at hallen enten må tjene penge på nye aktiviteter eller opkræve en højere betaling hos brugerne af hallen. - Vi har arbejdet med mange forskellige modeller - også for hallen i Hanstholm, men det har ikke været muligt at finde en bedre ordning en denne, siger Niels Jeppesen. På et møde 2. april i Sjørring Fritids- og Kulturcenter er der lagt op til at præsentere den nye tilskudsmodel for repræsentanter for de selvfejende haller og deres brugere. Forud for mødet er Jan Sørensen, formand for Hanstholm Hallens bestyrelse, mere end skeptisk. - 200.000 kroner er et så stort beløb, at vi ikke bare finder det i budgettet. Vi kan komme i en situation, hvor vi enten undlader at vedligeholde hallerne, slukker for varmen - eller også vælter vi en større udgift over på brugerne. Men det betyder bare, at en masse frivillige ude i foreningerne skal knokle yderligere for at skaffe de penge, siger Jan Sørensen. En yderste konsekvens kan blive, at hallens bestyrelse afleverer nøglerne og beder kommunen tage over. - Hallen drives på frivillig basis, men som tingene er trukket op, står Hanstholm Hallerne som den eneste af 11 selvejende haller i den nye kommune foran en økonomisk lussing af den størrelsesorden. De øvrige selvejende haller får alle mere ud af den nye tilskudsordning, siger Jan Sørensen. Han mener ikke, at den nye økonomiske virkelighed er udtryk for, at hallerne har haft det for godt rent tilskudsmæssigt i den gamle Hanstholm Kommune. - Hvor godt er godt. Jeg mener, at kommunen hidtil at belønnet både hallen og de frivillige foreninger fordi de har gjort et godt stykke arbejde for at skabe nogle gode tilbud og rammer omkring en masse aktiviteter for børn og unge, siger han. Niklas Mouritsen, har som medlem af hallens bestyrelse deltaget i et udvalgsarbejde, hvor de selvejende haller i fællesskab skulle komme med en indstilling til det udvalg, der har formuleret den nye tilskudsordning. - Jeg oplever ikke, at hallernes repræsentant har varetaget vores interesser bredt. Vi har fået noget trukket ned over hovedet med det resultat, at Hanstholm Hallen bliver den helt store taber i et spil, hvor der ikke har været meget solidaritet mellem hallerne, siger Niklas Mouritsen. Han mener, at mødet 2. april mest af alt bliver et ”spil for galleriet”. - Vi oplever nu resultatet af en udvikling, der gradvis har udhulet halstøtteordningerne over en periode på fire til fem år med det ene formål at give Thisted Kommune økonomisk luft til at støtte et nyt stadion på Lerpytter. Men de penge, der bruges på at støtte TCF og klubbens elitehold er for mig at se hentet et eneste sted - og det er hos breddeidrætten i Thy. jens.fogh.andersen@nordjyske.dk