EMNER

Ny øvelse i at spare på børn og unge

Thisted Byråds børne- og familieudvalg skal bære næsten halvdelen af den generelle reduktion i Thisted Kommunes ramme

Økonomiudvalget i Thisted Kommune uddelte fornylig sin næsten rituelle "forårsgave" til de forskellige fagudvalg under Thisted Byråd, nemlig krav om besparelser i rammen for næste års budget. Børne- og familieudvalget har fået besked på at bære 9,6 mio. kr. af den generelle reduktion på hele kommunens område på 20 mio. kr. Det svarer til børne- og familieudvalgets andel af det samlede budget. Når der tages højde for det faldende børnetal og andre demografiske forhold viser det sig, at rammen kan reduceres med 3,2 mio. kr. Den reelle spareøvelse er derfor seks mio. kr. Børne- og familiedirektør Lars Sloth oplyser, at forvaltningen til det næste møde den 14. juni i udvalget vil komme med et konkret udspil til, hvordan besparelsen kan opnås. De seks mio. kr. udgør under én procent af det samlede budget på børne- og familieområdet. Det hører dog med til billedet, at der allerede er skåret 14 mio. kr. årlige driftskroner på området efter beslutning i 2010 om ny struktur på skole- og daginstitutionsområdet. Målet er et budget på 735,2 millioner kroner i 2012.