Ny over-etage giver problemer

Det kan godt lade sig gøre at bygge ny overetage eller renovere den bestående med kviste som her på Kgs. Thisted Præstegård. Men i enkelte tilfælde kan det gå helt galt. arkivfoto: Per Kolind

Det kan godt lade sig gøre at bygge ny overetage eller renovere den bestående med kviste som her på Kgs. Thisted Præstegård. Men i enkelte tilfælde kan det gå helt galt. arkivfoto: Per Kolind

? Vi fik lavet ny overetage for et år siden. Der blev lavet en kvist i hver side af huset i en bredde af fire meter. Spærrene er sunket, mest ved kvistene. Gulvet falder i værelserne p.g.a spær. Der er kommet revner i ydermuren og sokkel. Vi fik en tømrer til at lave arbejdet, da det var en større omgang, men hvad skal vi nu stille op. Søren ! Det lyder ikke så godt. Det er ikke så enkelt et problem. Dit spørgsmål giver anledning til flere spørgsmål end svar. Så hvad I skal gøre nu, afhænger af mange ting. I skal have kontrolleret, på hvilket grundlag I har indgået aftale med tømreren specielt med fokus på, hvem der skulle have ansvaret for projekteringen af det udførte arbejde. Er det klart og tydeligt, at det er tømreren, der havde ansvaret, er sagen jo forholdsvis enkel, så er det ham der skal stå for udbedringen. Er det derimod uklart i aftalen, hvem der ansvaret for projektet, eller i værste fald, at du ikke har nogen skriftlig aftale med tømreren, er det meget svært at få det fulde ansvar placeret. Du kan selvfølgelig prøve at få tømreren, uanset aftalens klarhed, til at vedgå sig skylden, men jeg tror ikke det bliver let. Så derfor kan jeg kun anbefale, at du tager fat i en advokat og en byggesagkyndig til at rådgive dig. Jeg håber du kan bruge svaret. Held og lykke.