Ny ovn presser affald for den sidste energi

Forbrændingsanlæg til 680 mio. kr. udnytter 98 pct. af energien

Affald 30. september 2002 08:00

AALBORG: Affaldet fra borgerne i syv nordjyske kommuner får en flot exit fra denne verden, når I/S Reno-Nord sidst på året 2005 indvier den største nordjyske investering siden Nordjyllandsværket. Med en investering på 680 mio. kr. i en ny ovnlinie får selskabet ikke bare den miljømæssige bedst tænkelige forbrændingsteknologi. Udvidelsen og ombygningen af en del af de eksisterende bygninger betyder samtidig, at det nuværende bedagede anlæg bliver afløst af moderne industriarkitektur. Den nye ovnlinie kan brænde 20 ton affald af i timen svarende til 160.000 ton affald årligt. Det er en forøgelse på 20.000 ton i forhold til kapaciteten på de nuværende tre ovnlinier. De to ældste af disse, som er fra 1980, vil blive revet ned, mens den yngste ovnlinie fra 1991 vil blive bevaret som reserve for det nye anlæg. Det er dels stigende affaldsmængder og væsentligt skærpede miljøkrav fra EU, der har gjort den store investering nødvendig. Fremover vil røggassen fra forbrændingen bogstaveligt talt blive vasket med vand. Samtidig vil der være en miljømæssig gevinst i kraft af en langt bedre udnyttelse af affaldets indhold af energi, idet det nye anlæg vil nå op på en virkningsgrad på 98 pct. Energiproduktionen kan forsyne 16.000 parcelhuse med elektricitet og ca. 30.000 parcelhuse med varme. Jagten på den høje virkningsgrad vil være synbar. Når anlægget går i drift sidst på året 2005 vil der stå hvid røg op af skorstenen, men beboere i området kan tage det helt afslappet, den hvide røg består af vanddamp. - For at udnytte affaldets brandværdi bedst muligt vil vi nedkøle røgen til 70 grader C. Det betyder desværre, at den vanddamp, som røgen hovedsageligt består af, fortættes umiddelbart efter mødet med den køligere udeluft. Derfor den hvide røgfane, siger Henrik Skovhaug og tilføjer, at man har turdet vælge den model, fordi anlægget opføres i Aalborg. - Her i byen er man vant til hvide røgfaner, ikke mindst fra Aalborg Portlands skorstene, der også udsender vanddamp, forklarer han. Trods investeringens størrelse er der ikke lagt op til et væsentlig løft af renovationsafgiften, der i øjeblikket er på 150 kr. pr. ton. - De eksisterende anlæg er fuldt afskrevet. Det betyder, at vi kan nøjes med en lille prisstigning, siger Reno-Nords direktør og tilføjer, at det nye anlæg vil være en miljømæssig gevinst: - og den slags koster penge, siger han. De syv kommuner bag Reno-Nord er Dronninglund, Hals, Aabybro, Aalborg, Arden, Sejlflod og Skørping.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...