Ny p-plads ved skole må vente

AABYBRO:Der er ikke penge på kulturudvalgets budget i år til en løsning af de kaotiske trafikforhold ved Aabybro Skole på Kattedamsvej, oplyser Karlo Jensen (V), der er formand for kulturudvalget. - Man må sige, at trafikken ved skolen er kaotisk om morgenen, men vi må vente til næste år med at få lavet en løsning af tilkørsels- og parkeringsforholdene ved skolen. Vi har ikke penge til det i år, og vi har endnu ikke valgt et projekt, siger han. Det er øget trafik på Kattedamsvej samt placeringen af indkørslen til Aabybro Skole, Fritteren og fodgængerfeltet, der giver uoverskuelige trafikforhold. Derfor skal en ny parkeringsløsning være med til at øge trafiksikkerheden. - Der flere mulige løsninger, som vi endnu ikke har behandlet. Derfor kender vi endnu heller ikke prisen på en løsning. Den kan svinge mellem en halv million og en milllion kroner, siger Karlo Jensen. Derfor indstiller kulturudvalget, at pengene til en forbedring af forholdene bliver taget med i ønskelisten til kommunens anlægsbudget for 2004. Derimod har udvalget, som tidligere omtalt i NORDJYSKE, frigivet 1,5 millioner kroner og søgt byrådet om en tillægsbevilling på andre 900.000 kroner, så den planlagte renovering og ombygning af indskolingsafdelingen på Kattedamsvej kan sættes i gang i næste måned og færdiggøres til februar. Alternativet er, at arbejdet må stoppe, når de 1,5 millioner kroner slipper op og så vente til januar med at blive gjort færdig, såfremt de 900.000 kroner i stedet sættes af på budget 2004.