Ny p-pladser skal gavne i Algade

Fem nye p-pladser på vej i Østergade - busholdepladserne flyttes

BRØNDERSLEV:Fem nye parkeringspladser i Østergade samt flytning af busstoppestederne ud for Aldi vil koste Brønderslev Kommune 90.000 kroner. Men inden kommunen investerer i parkeringspladserne, ønsker politikerne i teknik- og miljøudvalget, at bageren, slagteren og kioskejeren i Algade indkaldes til møde. Det er nemlig af hensyn til disse butikker, at man ønsker at etablere de fem nye p-pladserne, hvor der i dag er busholdeplads. Butikkerne lider under, at Algade er blevet gågade, og med de nye parkeringspladser får bilisterne mulighed for at holde ved butikkernes bagindgang - I forbindelse med etablering af den store parkeringsplads ved Løvbjerg har man nedlagt fem parkeringspladser i Østergade, for at skabe bedre oversigtsforhold, forklarer Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. Og endnu tre p-pladser vest for Løvbjergs udkørsel bliver nu nedlagt for at skabe bedre oversigtsforhold på stedet. For at kompensere for de otte nedlagte p-pladser, og for samtidig at tilgodese butikkerne i Algade, har forvaltningen udarbejdet et forslag om at flytte busstoppestederne ved Aldi 160 meter mod øst. Og hermed skabes der plads til de fem nye kant p-pladser i Østergade ved bagindgangene til kiosk, bager og slagter i Algade. - Vi vil blandt andet gerne snakke med virksomhederne butikkerne om, hvorvidt det skal være tilladt at parkere en halv time eller to timer på de fem pladser bag deres butikker, tilføjer Karsten Frederiksen.