ny paragraf

Straffelovens grove voldsparagaraf blev i 2003 udvidet med § 245 a, der lyder: "Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvis, straffes med fængsel indtil 6 år". /ritzau/