Lokalpolitik

Ny partiforening i ny Hjørring kommune

Kristendemokraterne går sammen på tværs af kommunegrænser

VENDSYSSEL:Kristendemokraterne har stiftet partiforening i den nye Hjørring storkommune. Forleden holdt Kristendemokraterne stiftende generalforsamling i den nye Hjørring storkommune. Sekretær for den forberedende arbejdsgruppe Knud Glønborg berettede om baggrunden og gennemgik forslaget til vedtægter, som blev vedtaget uændret. Partiet har i forvejen lokalforeninger i alle fire kommuner, og de bevares en tid endnu. Den nye forening har ca. 200 medlemmer. Til formand valgtes enstemmigt gårdejer Martin Grarup, Vrå, der er formand for partiforeningen i Løkken-Vrå og tidligere har været formand i Hjørring, da han var administrativ leder på Landbogården. Han har også været kredsformand i Fjerritslevkredsen og medlem af amtsbestyrelsens forretningsudvalg, så han har god erfaring både i ledelse og politik. Derefter valgtes seks bestyrelsesmedlemmer med erfaring fra de gamle bestyrelser: Anette Uggerhøj og Ruth Nielsen fra Hjørring, Lene Meng Andersen og Søren Gaust fra Hirtshals samt Erling Christensen og Niels Helver fra Sindal. Hovedopgaven for den nye bestyrelse er udarbejdelse af valgprogram og opstilling af byrådsliste. Partiet har tidligere haft byrådsmedlemmer i Hjørring, Hirtshals og Sindal. Opstillingsmødet blev berammet til mandag 6. juni.