Børnepasning

Ny petanque-bane skal skabe fællesskab mellem generationer

HIRTSHALS:Onsdag eftermiddag indviede man på arealerne syd for fritidshjemmet Pyramiden og Ulvkærskolen en helt ny petanquebane. En bane efter internationale mål og derfor byens hidtil eneste bane, der vil kunne benyttes til turneringer. Den nye bane er blevet til i et samarbejde mellem pædagogpraktikant Benny Godtfredsen, Pyramiden og beboere fra nabobebyggelserne på Birkevænget, Lærkevænget og Fyrvænget. - Formålet med samarbejdet har været at skabe kontakt mellem beboerne og institutionens børn. Men ved at anlægge en fælles petanguebane er det også vort håb at flere voksne naboer vil komme på de dejlige arealer, så her bliver liv også uden for Pyramidens åbningstid. Det kunne måske mindske det hærværk, der ind imellem foregår på området. Og så er det jo altid herligt, når generationer hygger sig på tværs, siger Benny Gottfredsen Det har kostet nogle penge at anlægge banen. Arealet skulle først drænes. Så samarbejdet med beboerne på den anden side af Kærvej har også haft et økonomisk sigte. Beboerne har været med til at sørge for midlerne til banen. - Vi håber og tror, vi kan få stor glæde af denne bane, siger en af de aktive beboere i projektet Karen Nielsen. Og allerede her på dagen for indvielsen, hvor såvel børn som beboere detager, lufter nogle af de voksne tanken om at starte en egentlig petanque-klub. De voksne har desuden lovet at medvirke til at skabe endnu hyggeligere rammer omkring den nyanlagte petanque-bane ved at lave og opsætte bænke, sørge for at beplantningen omkring banen bliver plejet mv. - Adgangsvejen til petanquebanen er handicapvenlig, så borgere med bevægelseshandicap også kan komme frem og udnytte banen, siger Benny Godtfredsen.