Lokalpolitik

Ny plads til biogasanlæg

Kommune og amt enige om afstand på mindst en kilometer til naboer

SØENGENE:Aabybro Kommune og Nordjyllands Amt er enig om, at Han Herred Biogasanlæg ikke bliver placeret ved Sdr. Røn påSøengene. Derimod arbejdes der nu med mulige placeringer længere mod syd i Søengene nær Gjølvej, oplyser Jørn Krogsgaard (V), formand for teknisk udvalg i Aabybro Kommune. Han har sammen med udvalgets næstformand, Erik Ingerslev Larsen (SF) til møde med formand og næstformand for amtets teknik- og miljøudvalg, Niels Kr. Kirketerp (V) og Henrik Ringbæk Madsen (S).Derefter havde politiskerne en drøftelse med Han Herred Biogasanlæg. Det sker som en opfølgning på amtspolitikernes besigtigelse af de mulige placeringer af anlægget iSøengene. - Vi havde en god politisk drøftelse og er enige om, at anlægget skal placeres så langt fra naboer som muligt. Det betyder en afstand på mindst en til halvanden kilometer, siger JørnKrogsgaard. I første omgang opererede Han Herred Biogasanlæg med en placering få hundrede meter fra nærmeste nabo, men det protesterede beboerne på Søengene over. - Derfor har vi opgivet placeringen umiddelbart øst for Sdr. Røn, mens vil undersøge mulige placeringer længere mod syd i området ved Gjølvej, siger JørnKrogsgaard. Han understeger, at Aabybro Kommune regner kystzonen fra Limfjorden og ikke fra Ulvedybet, hvorfor en placring ved Gjølvej er mulig. - Hverken et anlæg eller trafikken til og fra det vil genere fuglelivet ved Ulvedybet, der kører jo i forvejen biler på Gjølvej. Han Herred Biogasanlæg forventer en transport af gylle på 15 til 17 lastbiler dagligt, fortæller Jørn Krogsgaard. Det er også med til i første omgang at udelukke en mulig placering af anlægget i Sandmosen, som foreslået af beboerne i Søengene. - Det er for langt væk, da 60 procent af gyllen skal transporteres fra Gjøl.Det er hverken en rentabelt eller miljømæssigt forsvarlig afstand, siger Jørn Krogsgaard. Det er aftalt, at Nordjyllands Amt nu skal prøve at finde en ny placering i den sydlige del af Søengene.