Børnepasning

Ny plads til leg

HOBROVEJ: Der er blevet meget bedre vilkår for leg hos de 36 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn i Børnehuset på Sdr. Skovvej. De har nemlig fået ny legeplads, hvilket i disse nedskæringstider kun har kunnet lade sig gøre gennem en målrettet indsats fra blandt andet ihærdige bestyrelsesmedlemmer. Forældrerepræsentant Ulla Jessen har været tovholder for projektet og koordineret hele planlægningsarbejdet samt søgt midler hos private fonde. Den selvejende daginstitution Børnehuset blev oprettet i 1970 og har tilknytning til Aalborg Sygehus, derfor er her både døgn- og weekendåbent, så forældrenes sygehusarbejde på den måde tilgodeses. Med støtte fra adskillige sponsorere er ønsket om en spændende og grøn legeplads nu blevet en realitet. bar-